Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:51 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Ethica Global 0,19 373,08 Global, mix bolag 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Ethica Global
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 372,38 0,19
1 vecka 368,85 1,15
1 månad 362,49 2,92
3 månader 360,73 3,42
6 månader 330,36 12,93
Årsskiftet 290,35 28,49
1 år 325,29 14,69
3 år 235,33 58,53
5 år 203,94 82,94
10 år 114,56 225,65

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,36%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 63,98
Västeuropa exkl Sverige 24,87
Japan 8,18
Övrigt 2,97
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i olika bolag inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får placeras i Sverige. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1980-03-01
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000537680
Fondförmögenhet 3656,02 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Mastercard Inc A 6,39%
Microsoft Corp 5,44%
Alphabet Inc A 4,16%
Accenture PLC Class A 3,64%
Apple Inc 3,18%
Sony Corp 2,82%
Cigna Corp 2,79%
Orsted A/S 2,26%
Ecolab Inc 2,24%
Colgate-Palmolive Co 2,17%

3 största branscher

Teknik 33,09%
Finans 17,83%
Sjukvård 16,39%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.