Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Europafond 0,59 30,84 Europa, mix bolag 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Europafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 30,66 0,59
1 vecka 30,95 -0,36
1 månad 31,19 -1,12
3 månader 30,65 0,62
6 månader 27,11 13,76
Årsskiftet 25,49 20,99
1 år 30,50 1,11
3 år 22,84 35,03
5 år 21,42 43,98
10 år 15,54 98,50

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,17%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 3,75
Aktier 96,25
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Västeuropa exkl Sverige 90,11
Nordamerika 5,95
Sverige 2,10
Övrigt 1,84
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond som placerar i olika bolag och branscher i Europa. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-04-18
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539454
Fondförmögenhet 7964,31 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 879
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Temenos AG 4,17%
Nestle SA 4,09%
SAP SE 3,86%
Bayer AG 3,51%
Partners Group Holding AG 3,42%
Vestas Wind Systems A/S 3,03%
Novo Nordisk A/S B 2,69%
Straumann Holding AG 2,68%
L'Oreal SA 2,49%
Schneider Electric SE 2,43%

3 största branscher

Teknik 19,87%
Industri 18,85%
Sjukvård 17,49%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.