Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:52 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Realräntefond -0,07 141,85 Ränte - SEK obligationer, reala 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Realräntefond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 141,95 -0,07
1 vecka 142,01 -0,11
1 månad 143,34 -1,04
3 månader 142,58 -0,51
6 månader 139,90 1,39
Årsskiftet 140,12 1,23
1 år 140,67 0,84
3 år 138,49 2,43
5 år 131,20 8,12
10 år 109,90 29,07

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 1,33%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (1    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 29,33
Aktier
Lång ränta 70,67
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2002-11-25
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000987224
Fondförmögenhet 2126,03 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Sweden (Kingdom Of) 0.25% 24,39%
Sweden (Kingdom Of) 1% 16,98%
Sgb5y December Future 2019-12-18 13,37%
Sgb5y September Future 2019-09-18 13,36%
Sgb5y September Future 2019-09-18 13,36%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 12,67%
Sweden (Kingdom Of) 0.12% 9,75%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 8,95%
European Investment Bank 4% 6,87%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 4,56%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.