Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:36 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Realräntefond 0,04 142,26 Ränte - SEK obligationer, reala 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Realräntefond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 142,21 0,04
1 vecka 141,88 0,27
1 månad 142,46 -0,14
3 månader 140,34 1,37
6 månader 139,80 1,76
Årsskiftet 140,12 1,53
1 år 141,62 0,45
3 år 138,57 2,66
5 år 129,65 9,73
10 år 107,90 31,85

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 1,33%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (1    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 34,68
Aktier
Lång ränta 65,32
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2002-11-25
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000987224
Fondförmögenhet 2094,40 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Sweden (Kingdom Of) 0.25% 26,36%
Sweden (Kingdom Of) 1% 16,50%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 12,85%
Sgb5y September Future 2019-09-18 12,37%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 7,32%
Sweden (Kingdom Of) 0.12% 7,28%
European Investment Bank 4% 6,99%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 5,56%
Sweden (Kingdom Of) 0.12% 3,88%
Huddinge Kommun 3.5% 3,63%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.