Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:59 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Realräntefond -0,06 140,12 Ränte - SEK obligationer, reala 2019-03-25

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Realräntefond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 140,21 -0,06
1 vecka 139,95 0,12
1 månad 139,93 0,14
3 månader 140,22 -0,07
6 månader 140,41 -0,21
Årsskiftet 140,12 0,00
1 år 139,21 0,65
3 år 136,22 2,86
5 år 124,36 12,67
10 år 107,98 29,76

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 1,42%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 24,88
Aktier
Lång ränta 75,12
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2002-11-25
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000987224
Fondförmögenhet 2029,44 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Sweden (Kingdom Of) 0.25% 25,99%
90 Day Eurodollar Future Sept20 21,24%
Sgb2y March Future 2019-03-20 11,11%
European Investment Bank 4% 10,88%
Sweden (Kingdom Of) 1% 10,09%
Sgb5y March Future 2019-03-20 9,42%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 7,17%
Sweden (Kingdom Of) 0.12% 5,54%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 4,56%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 4,31%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.