Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:31 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Räntefond Kort Plus -0,01 123,82 Ränte - SEK obligationer, medellånga 2019-05-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 123,83 -0,01
1 vecka 123,85 -0,02
1 månad 123,78 0,03
3 månader 123,46 0,29
6 månader 123,58 0,19
Årsskiftet 123,31 0,41
1 år 124,53 -0,57
3 år 124,80 -0,79
5 år 124,85 -0,82
10 år 114,53 8,11

Rating

Riskklass 1 Standardavvikelse 0,36%
Kostnad 1    
Avkastning 1    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 40,11
Aktier
Lång ränta 59,80
Övrigt 0,09

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden har som målsättning att varje kalenderår överträffa sitt jämförelseindex OMRX TBILL. Fonden placerar främst i skuldförbindelser utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sina innehav. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA fusionerades med Räntefond Kort Plus 22/5-14. Fonderna har likartade placeringsinriktningar och värdeutvecklingen fram till 22/5-14 avser Absolutavkastning Plus.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-05-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005467982
Fondförmögenhet 28232,35 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,40%
Norman-
belopp
2 729
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Ränteswap-SEK-20210716_Receive 10,66%
Sgb5y June Future 2019-06-19 10,65%
Euro Schatz June19 9,82%
Ränteswap-SEK-20191118_Pay 8,85%
Ränteswap-SEK-20210928_Receive 7,12%
Ränteswap-SEK-20200824_Pay 7,08%
Ränteswap-EUR-20210511_Pay 5,69%
Nordea Hypotek AB 1% 5,63%
Euro BOBL Future June19 5,26%
Ränteswap-EUR-20210604_Pay 4,54%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.