Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Räntefond Kort Plus -0,01 123,94 Ränte - SEK obligationer, medellånga 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 123,95 -0,01
1 vecka 123,93 0,01
1 månad 123,90 0,03
3 månader 123,77 0,14
6 månader 123,21 0,59
Årsskiftet 123,31 0,51
1 år 124,14 -0,16
3 år 124,94 -0,80
5 år 125,09 -0,92
10 år 115,42 7,38

Rating

Riskklass 1 Standardavvikelse 0,38%
Kostnad 1    
Avkastning 1    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 32,46
Aktier
Lång ränta 67,36
Övrigt 0,18

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och historiskt har 95 - 100 % utgjorts av företagsobligationer med kreditbetyg BBB- eller högre enligt Standard and Poor's. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år. Placeringar sker så att en god riskspridning uppnås. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i informationsbroschyren.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-05-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005467982
Fondförmögenhet 27784,52 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,40%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

90 Day Eurodollar Future Sept20 19,96%
Fra March 2020 17,98%
Ränteswap-SEK-20191118_Pay 8,99%
Euro Schatz Sept19 8,25%
Sgb5y September Future 2019-09-18 7,61%
Ränteswap-SEK-20200824_Pay 7,20%
2 Year US Treasury Note Future Sept19 6,36%
Nordea Hypotek AB 1% 5,75%
Ränteswap-EUR-20210511_Pay 5,75%
Stadshypotek 5 September 2019 Future 4,64%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.