Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:47 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Räntefond Kort Plus -0,01 123,99 Ränte - SEK obligationer, medellånga 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 124,00 -0,01
1 vecka 124,04 -0,04
1 månad 124,00 -0,01
3 månader 123,93 0,05
6 månader 123,63 0,29
Årsskiftet 123,31 0,55
1 år 124,01 -0,02
3 år 125,00 -0,81
5 år 125,19 -0,96
10 år 115,87 7,01

Rating

Riskklass 1 Standardavvikelse 0,38%
Kostnad 1    
Avkastning 1    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 39,08
Aktier
Lång ränta 60,82
Övrigt 0,10

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och historiskt har 95 - 100 % utgjorts av företagsobligationer med kreditbetyg BBB- eller högre enligt Standard and Poor's. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år. Placeringar sker så att en god riskspridning uppnås. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i informationsbroschyren.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-05-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005467982
Fondförmögenhet 27214,66 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,40%
Norman-
belopp
2 729
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Fra March 2020 95,50%
90 Day Eurodollar Future Sept20 10,78%
Ränteswap-SEK-20191118_Pay 9,18%
Euro Schatz Sept19 8,64%
Sgb5y December Future 2019-12-18 7,88%
Ränteswap-SEK-20200824_Pay 7,35%
Us 2 Year Note Future 2020-01-06 6,43%
Sgb2y December Future 2019-12-18 6,36%
Sgb2y September Future 2019-09-18 6,27%
Sgb2y September Future 2019-09-18 6,26%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.