Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:11 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Fastighet A SEK 1,03 60,56 Branschfond, fastighetsbolag 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Fastighet A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 59,94 1,03
1 vecka 59,19 2,31
1 månad 60,03 0,88
3 månader 57,13 6,00
6 månader 54,10 11,94
Årsskiftet 43,32 39,80
1 år 44,82 35,12
3 år 37,48 61,58
5 år 27,98 116,44
10 år 14,64 313,77

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,44%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (5    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 0,02
Aktier 99,98
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 50,71
Sverige 26,35
Japan 7,97
Övrigt 14,97
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till övervägande del har reala tillgångar, så som skogs- och kraftbolag. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1988-10-03
Legalt säte SE
PPM kod 968420
ISIN SE0000537763
Fondförmögenhet 7162,63 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 879
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

American Tower Corp 6,75%
Fastighets AB Balder B 6,27%
Prologis Inc 5,31%
AB Sagax B 3,72%
Vanguard Real Estate ETF 3,50%
Mid-America Apartment Communities Inc 3,37%
Simon Property Group Inc 3,03%
Boston Properties Inc 2,81%
W.P. Carey Inc 2,79%
Hemfosa Fastigheter AB 2,78%

3 största branscher

Fastigheter 95,92%
Teknik 1,31%
Allmännyttigt 1,15%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.