Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:11 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Räntefond Kort 0,00 100,91 Ränte - SEK kort löptid 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Räntefond Kort
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 100,91 0,00
1 vecka 100,91 0,00
1 månad 100,98 -0,07
3 månader 101,11 -0,20
6 månader 101,04 -0,13
Årsskiftet 101,04 -0,13
1 år 101,13 -0,22
3 år 101,73 -0,81
5 år 101,72 -0,80
10 år 95,88 5,25

Rating

Riskklass 1 Standardavvikelse 0,13%
Kostnad 1    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 20,36
Aktier
Lång ränta 79,64
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag samt företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara högst ett år. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1987-03-23
Legalt säte SE
PPM kod 717611
ISIN SE0000543043
Fondförmögenhet 23216,67 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,10%
Norman-
belopp
689
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 0
Minsta månadsspar 0
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

CashOffSet 12,22%
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 9,62%
Sgb2y December Future 2019-12-18 7,53%
Nordea Hypotek AB 3.25% 7,34%
Nordea Hypotek AB 1% 7,14%
Sgb5y December Future 2019-12-18 6,55%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 6,08%
Swedbank Mortgage AB 1% 5,52%
Ränteswap-SEK-20220921_Pay 4,78%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.5% 4,29%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.