Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:46 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Östeuropafond -0,37 40,04 Östeuropa 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Östeuropafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 40,19 -0,37
1 vecka 39,63 1,03
1 månad 38,11 5,06
3 månader 39,01 2,64
6 månader 35,54 12,66
Årsskiftet 30,72 30,34
1 år 31,02 29,08
3 år 25,34 58,01
5 år 26,39 51,72
10 år 22,08 81,30

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 12,21%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Östeuropa 78,12
Västeuropa exkl Sverige 20,26
Asien exkl Japan 1,63
Övrigt -0,01
 

Kort information om fonden

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i aktier inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien, förutsatt att dessa företag har viss koppling till Östeuropa. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1996-12-03
Legalt säte SE
PPM kod 825109
ISIN SE0000539421
Fondförmögenhet 4920,33 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,42%
Norman-
belopp
12 275
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

PJSC Lukoil 9,82%
Gazprom PJSC 9,59%
NOVATEK PJSC GDR 5,93%
Tatneft PJSC Participating Preferred 5,91%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 4,80%
Sberbank of Russia PJSC 4,74%
OTP Bank PLC 4,14%
Sberbank of Russia PJSC Participating Preferred 3,96%
Rosneft Oil Co GDR 3,32%
Bank Polska Kasa Opieki SA 2,77%

3 största branscher

Energi 38,69%
Finans 25,42%
Konsument, stabil 9,85%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.