Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:10 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Östeuropafond -0,14 41,58 Östeuropa 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Östeuropafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 41,64 -0,14
1 vecka 42,10 -1,24
1 månad 40,01 3,92
3 månader 37,63 10,50
6 månader 36,17 14,96
Årsskiftet 30,72 35,35
1 år 32,04 29,78
3 år 26,62 56,20
5 år 24,45 70,06
10 år 24,86 67,27

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 12,06%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Östeuropa 87,21
Västeuropa exkl Sverige 11,34
Asien exkl Japan 1,45
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i aktier inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien, förutsatt att dessa företag har viss koppling till Östeuropa. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1996-12-03
Legalt säte SE
PPM kod 825109
ISIN SE0000539421
Fondförmögenhet 5253,89 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,42%
Norman-
belopp
12 275
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Gazprom PJSC 10,27%
PJSC Lukoil 9,53%
NOVATEK PJSC GDR 5,84%
Tatneft PJSC Participating Preferred 5,57%
Sberbank of Russia PJSC 4,75%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 4,68%
OTP Bank PLC 4,40%
Sberbank of Russia PJSC Participating Preferred 3,82%
Bank Polska Kasa Opieki SA 3,58%
Rosneft Oil Co GDR 3,42%

3 största branscher

Energi 39,28%
Finans 27,30%
Konsument, stabil 8,58%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.