Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:31 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Östeuropafond -0,44 36,17 Östeuropa 2019-05-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Östeuropafond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 36,33 -0,44
1 vecka 35,83 0,95
1 månad 36,43 -0,71
3 månader 34,62 4,48
6 månader 32,04 12,89
Årsskiftet 30,72 17,74
1 år 33,17 9,04
3 år 22,80 58,64
5 år 24,46 47,87
10 år 18,21 98,68

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 11,39%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Östeuropa 87,66
Västeuropa exkl Sverige 10,90
Asien exkl Japan 1,45
Övrigt -0,01
 

Kort information om fonden

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika branscher och bolag i Östeuropa. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i aktier inom EU, EFTA, USA, Kanada och Australien, förutsatt att dessa företag har viss koppling till Östeuropa. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1996-12-03
Legalt säte SE
PPM kod 825109
ISIN SE0000539421
Fondförmögenhet 4671,28 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,42%
Norman-
belopp
12 275
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

PJSC Lukoil 8,82%
Gazprom PJSC 8,79%
Tatneft PJSC Participating Preferred 7,52%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC 5,55%
Sberbank of Russia PJSC 4,73%
Sberbank of Russia PJSC Participating Preferred 4,61%
NOVATEK PJSC GDR 4,49%
OTP Bank PLC 3,75%
Jumbo SA 3,55%
Bank Polska Kasa Opieki SA 3,21%

3 största branscher

Energi 37,60%
Finans 27,03%
Råvaror 13,25%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.