Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:09 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Obligationsfond A SEK 0,03 138,29 Ränte - SEK obligationer, långa 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 138,25 0,03
1 vecka 138,09 0,14
1 månad 138,88 -0,42
3 månader 140,49 -1,57
6 månader 137,83 0,33
Årsskiftet 135,46 2,09
1 år 135,39 2,14
3 år 134,47 2,84
5 år 130,52 5,95
10 år 108,61 27,32

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 1,48%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 40,61
Aktier
Lång ränta 59,23
Övrigt 0,16

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1986-04-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000543076
Fondförmögenhet 3705,46 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 17,00%
90 Day Eurodollar Future Sept20 15,55%
Ränteswap-EUR-20240307_Pay 5,94%
Ränteswap-SEK-20240307_Receive 5,80%
Sth2y December Future 2019-12-18 5,39%
Swedbank Mortgage AB 1% 4,89%
Sgb10y December Future 2019-12-18 4,78%
Ränteswap-EUR-20220912_Pay 4,20%
Ränteswap-EUR-20230307_Pay 4,18%
Ränteswap-EUR-20210912_Pay 4,18%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.