Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:55 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Obligationsfond A SEK -0,07 136,82 Ränte - SEK obligationer, långa 2019-03-25

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 136,91 -0,07
1 vecka 136,52 0,22
1 månad 136,40 0,31
3 månader 135,48 0,99
6 månader 135,28 1,14
Årsskiftet 135,46 1,00
1 år 135,21 1,19
3 år 133,34 2,61
5 år 124,51 9,89
10 år 105,93 29,16

Rating

Riskklass 2 Standardavvikelse 1,44%
Kostnad 1    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 40,79
Aktier
Lång ränta 59,11
Övrigt 0,10

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1986-04-22
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000543076
Fondförmögenhet 3482,11 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50%
Norman-
belopp
3 399
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

90 Day Eurodollar Future Sept20 62,96%
Ränteswap-Eur-20200316 19,16%
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 17,56%
Ränteswap-Sek-20200316 17,24%
Riksbanken Certifikat 190306 7,06%
Ränteswap-Sek-20191023 5,97%
Ränteswap-Eur-20220912 4,76%
Ränteswap-Eur-20210912 4,75%
Sgb10y March Future 2019-03-20 4,42%
Ränteswap-Sek-20201030 4,33%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.