Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:29 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Kapitaltrygg -0,13 109,22 Kapitalskyddade 2019-05-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Kapitaltrygg
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 109,36 -0,13
1 vecka 109,43 -0,19
1 månad 109,48 -0,24
3 månader 108,16 0,98
6 månader 108,04 1,09
Årsskiftet 106,95 2,12
1 år 110,61 -1,26
3 år 105,11 3,91
5 år 100,47 8,71
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 3,00%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 48,49
Aktier 8,47
Lång ränta 34,72
Övrigt 8,31

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 39,54
Västeuropa exkl Sverige 19,02
Asien exkl Japan 13,47
Övrigt 27,97
 

Kort information om fonden

Fonden har som målsättning att fondandelsvärdet aldrig ska tappa mer än 10 % från det högst uppnådda fondandelsvärdet under en rullande 12-månaders period. Fonden är en blandfond som placerar globalt och fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 100 % av fondens värde kan placeras i andelar i andra fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburs fonder, samt i indexderivat. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-02-25
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005619954
Fondförmögenhet 671,61 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,00%
Norman-
belopp
8 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 2
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Förbundsräntefond Kort 11,84%
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 11,81%
Swedbank Robur Räntefond Kort 11,79%
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 11,78%
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sov ETF Dis 11,23%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 10,06%
Lyxor Bund Daily -2x Inverse ETF Acc 6,83%
Swedbank Robur Global Emerging Markets 5,28%
Swedbank Robur Europafond 3,01%
Swedbank Robur Japanfond 2,98%

3 största branscher

Teknik 20,99%
Finans 17,29%
Industri 13,24%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.