Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:43 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Dynamic 0,20 112,35 Kapitalskyddade 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Dynamic
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 112,13 0,20
1 vecka 111,73 0,55
1 månad 110,19 1,96
3 månader 110,40 1,77
6 månader 108,52 3,53
Årsskiftet 106,95 5,05
1 år 110,93 1,28
3 år 105,62 6,37
5 år 104,34 7,68
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 3,37%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 50,50
Aktier 13,42
Lång ränta 28,95
Övrigt 7,12

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 25,90
Västeuropa exkl Sverige 21,46
Sverige 18,48
Övrigt 34,16
 

Kort information om fonden

Fonden har som målsättning att fondandelsvärdet aldrig ska tappa mer än 10 % från det högst uppnådda fondandelsvärdet under en rullande 12-månaders period. Fonden är en blandfond som i första hand placerar sina tillgångar i Swedbank Roburfonder. Fonden placerar i Sverige och utomlands och fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Andelsklassen lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2014-02-25
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005619954
Fondförmögenhet 621,69 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,60%
Norman-
belopp
5 386
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 15:30
Syns på fondkontot 2
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond 18,10%
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sov ETF Dis 13,93%
Swedbank Robur Ethica Obligation 7,98%
Swedbank Robur Access Europa 7,00%
Swedbank Robur Access USA 6,99%
Swedbank Robur Access Sverige 6,94%
Swedbank Robur Access Asien 5,95%
Swedbank Robur Access Japan 5,90%
Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort 5,25%
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 5,24%

3 största branscher

Finans 17,41%
Teknik 16,59%
Industri 16,32%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.