Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:57 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Japanfond -3,14 9,55 Japan 2019-03-25

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Japanfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 9,86 -3,14
1 vecka 9,64 -0,93
1 månad 9,60 -0,52
3 månader 8,48 12,62
6 månader 10,08 -5,26
Årsskiftet 8,49 12,49
1 år 9,10 4,95
3 år 6,92 38,01
5 år 5,45 75,23
10 år 4,82 98,07

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 13,40%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond som placerar i aktier i japanska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-09-05
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539413
Fondförmögenhet 3386,77 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 06:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Sony Corp 6,77%
Keyence Corp 5,33%
ORIX Corp 5,15%
SoftBank Group Corp 5,02%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4,86%
ITOCHU Corp 4,11%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3,86%
Kao Corp 3,78%
Taisei Corp 3,76%
Pola Orbis Holdings Inc 3,59%

3 största branscher

Teknik 26,04%
Industri 17,11%
Konsument, cyklisk 13,71%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.