Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:33 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Japanfond 2,10 10,20 Japan 2019-05-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Japanfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 9,99 2,10
1 vecka 10,19 0,10
1 månad 9,83 3,76
3 månader 9,32 9,44
6 månader 9,16 11,35
Årsskiftet 8,49 20,14
1 år 9,81 3,98
3 år 7,08 44,07
5 år 5,60 82,14
10 år 5,26 93,86

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 13,52%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond som placerar i aktier i japanska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1994-09-05
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000539413
Fondförmögenhet 3659,12 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 06:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Sony Corp 6,50%
ORIX Corp 5,59%
SoftBank Group Corp 5,38%
Keyence Corp 5,11%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5,04%
Nintendo Co Ltd 4,99%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 4,22%
ITOCHU Corp 4,10%
Pola Orbis Holdings Inc 3,83%
Kao Corp 3,76%

3 största branscher

Teknik 24,30%
Industri 17,59%
Konsument, stabil 15,27%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.