Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:12 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Global High Dividend SEK 0,13 583,46 Global, stor utdelning 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Global High Dividend SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 582,73 0,13
1 vecka 584,13 -0,11
1 månad 561,00 4,00
3 månader 531,25 9,83
6 månader 531,11 9,86
Årsskiftet 436,23 33,75
1 år 467,41 24,83
3 år 404,35 44,30
5 år 332,73 75,36
10 år 213,97 172,68

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,29%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 28,21
Aktier 71,79
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 47,53
Västeuropa exkl Sverige 36,13
Asien exkl Japan 7,24
Övrigt 9,10
 

Kort information om fonden

Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små bolag över hela världen som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Den lux-registrerade fonden Global High Dividend Sub Fund fusionerades 20131206 med Global High Dividend. Fonderna har samma placeringsinriktning och värdeutvecklingen fram till 20131206 avser den lux-registre...

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2013-12-06
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0005249661
Fondförmögenhet 1727,32 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,02%
Norman-
belopp
8 880
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Microsoft Corp 4,96%
Apple Inc 4,17%
Nestle SA 3,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,49%
Cisco Systems Inc 2,91%
Brookfield Renewable Partners LP 2,69%
SPDR® S&P 500 ETF 2,60%
Verizon Communications Inc 2,58%
Givaudan SA 2,56%
Eaton Corp PLC 2,49%

3 största branscher

Finans 23,49%
Teknik 17,49%
Industri 13,86%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.