Swedbank och Sparbankerna 2019-11-18 | 18:49 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Global Emerging Markets -0,38 150,27 Tillväxtmarknader 2019-11-15

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Global Emerging Markets
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 150,84 -0,38
1 vecka 152,81 -1,66
1 månad 148,74 1,03
3 månader 139,18 7,97
6 månader 143,16 4,97
Årsskiftet 122,99 22,18
1 år 129,20 16,31
3 år 116,06 29,48
5 år 103,27 45,51
10 år 101,41 48,18

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 13,04%
Kostnad 4    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 0,01
Aktier 99,97
Lång ränta
Övrigt 0,03

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 72,05
Västeuropa exkl Sverige 8,61
Latinamerika 7,95
Övrigt 11,39
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond med global inriktning mot de tillväxtmarknader som definieras av MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras dels i bolag inom andra länder än tillväxtmarknader, förutsatt att dessa bolag har minst 30 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i tillväxtmarknader och dels i sådana länder som inkluderas i MSCI Frontier Markets Index. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2007-02-01
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0001912924
Fondförmögenhet 9232,75 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,70%
Norman-
belopp
14 539
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 06:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,76%
Tencent Holdings Ltd 7,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,37%
Samsung Electronics Co Ltd 5,72%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4,01%
ANTA Sports Products Ltd 2,89%
Avast PLC 2,86%
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,24%
Hana Financial Group Inc 2,18%
Sberbank of Russia PJSC 1,98%

3 största branscher

Teknik 21,60%
Finans 20,14%
Konsument, cyklisk 17,70%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.