Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Ethica Sverige 1,19 9114,66 Sverige 2019-07-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Ethica Sverige
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 9007,39 1,19
1 vecka 9309,77 -2,10
1 månad 9249,08 -1,45
3 månader 9407,94 -3,12
6 månader 8280,46 10,07
Årsskiftet 7789,75 17,01
1 år 8651,90 5,35
3 år 7050,30 29,28
5 år 6469,64 40,88
10 år 3509,93 159,68

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,57%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (2    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta
Aktier 100,00
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Sverige 81,87
Västeuropa exkl Sverige 18,13
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1987-10-09
Legalt säte SE
PPM kod -
ISIN SE0000709016
Fondförmögenhet 7859,52 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,25%
Norman-
belopp
10 796
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Volvo AB B 9,75%
ABB Ltd 7,59%
Essity AB Class B 6,63%
Hennes & Mauritz AB B 5,59%
Nordea Bank Abp 5,43%
Holmen AB B 4,89%
Sandvik AB 4,57%
Autoliv Inc DR 4,22%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4,13%
Electrolux AB B 4,11%

3 största branscher

Industri 33,77%
Konsument, cyklisk 18,63%
Teknik 14,75%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.