Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:11 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Swedbank Robur Access USA 0,25 351,00 USA, mix bolag 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Swedbank Robur Access USA
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 350,14 0,25
1 vecka 350,07 0,27
1 månad 338,27 3,76
3 månader 324,09 8,30
6 månader 320,83 9,40
Årsskiftet 258,98 35,53
1 år 283,17 23,95
3 år 225,38 55,74
5 år 163,68 114,44
10 år 78,37 347,85

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 14,30%
Kostnad 1    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 12,65
Aktier 87,35
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 98,98
Västeuropa exkl Sverige 0,66
Asien exkl Japan 0,19
Övrigt 0,17
 

Kort information om fonden

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i USA. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI USA Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt inom ramen för investeringsprocessen bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete, läs mer i fondens informationsbroschyr. Indexfond USA fusionerades med Access USA den 24/9-15. Fonderna har likartade placeringsinriktningar och värdeutvecklingen fram till 24/9-15 avser Indexfond USA.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 2015-09-23
Legalt säte SE
PPM kod 150649
ISIN SE0007074083
Fondförmögenhet 15460,90 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Ja
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,20%
Norman-
belopp
1 791
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 0
Affärsdag sälj 0
Bryttid 16:00
Syns på fondkontot 1
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 1
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Apple Inc 4,43%
Microsoft Corp 4,11%
Amazon.com Inc 2,73%
JPMorgan Chase & Co 1,73%
E-mini S&P 500 Dec19 1,72%
Facebook Inc A 1,71%
Alphabet Inc Class C 1,52%
Alphabet Inc A 1,37%
Johnson & Johnson 1,35%
Visa Inc Class A 1,33%

3 största branscher

Teknik 20,07%
Finans 16,18%
Sjukvård 14,34%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.