Swedbank och Sparbankerna 2018-06-19 | 22:16 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK -0,22 989,01 Ränte - övriga obligationer 2018-06-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 991,14 -0,22
1 vecka 997,04 -0,81
1 månad 1004,56 -1,55
3 månader 1051,57 -5,95
6 månader 1037,50 -4,67
Årsskiftet 1038,83 -4,80
1 år 1041,93 -5,08
3 år 990,42 -0,14
5 år 1032,08 -4,17
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,82%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 25,80
Aktier
Lång ränta 74,20
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 48584,37 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 146
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

United States Treasury Bills 0% 2018-09-13 5,81%
United States Treasury Bills 0% 2018-07-19 4,48%
US Treasury Bill 2018-08-09 4,48%
United States Treasury Bills 0% 2018-05-03 3,60%
US Treasury Bill 2018-09-27 3,57%
US Treasury Bill 2018-10-18 3,57%
United States Treasury Bills 0% 2018-05-31 3,24%
United States Treasury Bills 0% 2018-06-07 3,23%
Czech (Republic of) 0% 2019-07-17 3,09%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.