Swedbank och Sparbankerna 2017-08-19 | 18:49 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK -0,03 1045,45 Ränte - övriga obligationer 2017-08-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1045,78 -0,03
1 vecka 1043,54 0,18
1 månad 1045,81 -0,03
3 månader 1028,87 1,61
6 månader 1017,79 2,72
Årsskiftet 997,93 4,76
1 år 1054,86 -0,89
3 år 1055,16 -0,92
5 år 977,57 6,94
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,70%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 76,92
Aktier
Lång ränta 23,08
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 33360,53 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 085
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

US Treasury Bill 2017-03-09 7,07%
US Treasury Bill 2017-03-16 6,80%
Czech(Rep Of) 0.85% 2018-03-17 4,26%
US Treasury Bill 2017-03-30 4,08%
US Treasury Bill 2017-04-13 4,08%
Hungary(Rep Of) 2.5% 2018-06-22 3,93%
US Treasury Bill 2017-02-23 3,81%
Poland(Rep Of) 3.75% 2018-04-26 3,62%
Mexico(Utd Mex St) 3,52%
Mexico Utd Mex St 2017-05-25 3,39%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.