Swedbank och Sparbankerna 2018-04-21 | 01:54 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK -0,83 1046,58 Ränte - övriga obligationer 2018-04-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1055,36 -0,83
1 vecka 1053,62 -0,67
1 månad 1051,80 -0,50
3 månader 1058,49 -1,12
6 månader 1038,92 0,74
Årsskiftet 1038,83 0,75
1 år 1030,31 1,58
3 år 1006,54 3,98
5 år 1037,45 0,88
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,46%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 30,48
Aktier
Lång ränta 69,51
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 46925,21 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 085
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 19/07/2018 USD 2018-07-19 4,39%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 22/03/2018 USD 2018-03-22 4,06%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 29/03/2018 USD 2018-03-29 4,06%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 03/05/2018 USD 2018-05-03 3,52%
US Treasury Bill 2018-08-09 3,50%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 05/04/2018 USD 2018-04-05 3,35%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 31/05/2018 USD 2018-05-31 3,17%
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 07/06/2018 USD 2018-06-07 3,17%
Czech (Republic of) 0% UNSUB PIDI BDS 17/07/2019 CZK (98) 2019-07-17 3,08%
Hungary (Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 22/06/2018 HUF (2018/C) 2018-06-22 2,85%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.