Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:10 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK -0,09 962,98 Ränte - övriga obligationer 2019-11-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 963,87 -0,09
1 vecka 967,00 -0,42
1 månad 972,80 -1,01
3 månader 969,90 -0,71
6 månader 955,62 0,77
Årsskiftet 966,15 -0,33
1 år 962,12 0,09
3 år 994,62 -3,18
5 år 1031,95 -6,68
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,20%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 67,79
Aktier
Lång ränta 32,21
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 44498,67 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 329
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

India (Republic of) 7.17% 2028-01-08 4,15%
United States Treasury Bills 2019-10-17 4,09%
United States Treasury Bills 2019-10-03 3,90%
United States Treasury Bills 2019-10-10 3,17%
United States Treasury Bills 2019-09-26 3,11%
United States Treasury Notes 2.62% 2029-02-15 3,01%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2029-01-01 2,95%
United States Treasury Notes 2.25% 2024-04-30 2,92%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2029-05-15 2,65%
Russian Federation 6.9% 2029-05-23 2,61%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.