Swedbank och Sparbankerna 2019-09-21 | 03:35 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK -0,13 964,38 Ränte - övriga obligationer 2019-09-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 965,63 -0,13
1 vecka 968,58 -0,43
1 månad 964,88 -0,05
3 månader 986,20 -2,21
6 månader 976,49 -1,24
Årsskiftet 966,15 -0,18
1 år 958,67 0,60
3 år 1023,70 -5,79
5 år 1042,68 -7,51
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,14%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 76,65
Aktier
Lång ränta 23,34
Övrigt 0,01

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 45170,03 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 329
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

United States Treasury Bills 2019-04-04 6,44%
United States Treasury Bonds 3% 2048-08-15 4,66%
United States Treasury Bills 2019-02-21 3,91%
United States Treasury Bills 2019-03-07 3,91%
United States Treasury Bills 2019-04-25 3,90%
India (Republic of) 7.17% 2028-01-08 3,78%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2027-01-01 3,75%
Czech (Republic of) 0% 2019-07-17 3,17%
Brazil (Federative Republic) 10% 2019-01-01 3,06%
United States Treasury Bonds 3.38% 2048-11-15 2,98%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.