Swedbank och Sparbankerna 2016-10-28 | 14:04 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK -0,28 1026,63 Ränte - övriga obligationer 2016-10-27

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 1029,47 -0,28
1 vecka 1028,90 -0,22
1 månad 1031,57 -0,48
3 månader 1021,51 0,50
6 månader 1017,41 0,91
Årsskiftet 943,89 8,77
1 år 959,97 6,94
3 år 1036,22 -0,93
5 år 994,61 3,22
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,53%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 84,11
Aktier
Ränta>1år 15,27
Övrigt 0,62

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 28050,71 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 511
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

US Treasury Bill 2016-09-15 5,58%
US Treasury Bill 2016-09-29 5,13%
Brazil Federative Rep 10% 2025-01-01 4,30%
US Treasury Bill 2016-10-06 3,92%
US Treasury Bill 2016-11-10 3,92%
US Treasury Bill 2016-07-21 3,77%
US Treasury Bill 2016-08-25 3,62%
US Treasury Bill 2016-10-13 3,62%
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 2026-12-21 3,29%
Secretaria Tesouro Nacl 10% 2023-01-01 3,02%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.