Swedbank och Sparbankerna 2016-06-30 | 16:00 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F OPM Listed Private Equity 1,86 192,03 Branschfond, onoterat 2016-06-28

Utveckling

Avkastningsdiagram
OPM Listed Private Equity
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 188,52 1,86
1 vecka 200,78 -4,36
1 månad 205,32 -6,48
3 månader 192,75 -0,37
6 månader 201,27 -4,59
Årsskiftet 202,30 -5,08
1 år 223,80 -14,20
3 år 146,41 31,16
5 år 121,01 58,68
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,27%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 5,79
Aktier 51,67
Ränta>1år
Övrigt 42,54

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 80,65
Västeuropa exkl Sverige 18,91
Asien exkl Japan 0,44
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag OPM
Fondens startdatum 2009-10-08
Legalt säte SE
PPM kod 341362
ISIN SE0003039874
Fondförmögenhet 1000,65 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
19 091
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Blackstone Group LP 6,76%
KKR & Co LP 6,19%
Aurelius Se & Co KGaA 5,01%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4,91%
Electra Private Equity Ord/Inc 4,85%
SVG Capital Ord 4,68%
HgCapital Trust Ord 4,63%
Onex Corp 4,45%
Eurazeo SA 4,08%
Apollo Global Management LLC Class A 3,96%

3 största branscher

Finans 80,17%
Industri 11,60%
Fastigheter 5,62%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.