Swedbank och Sparbankerna 2015-08-04 | 17:50 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Carnegie Indienfond 1,62 424,82 Indien 2015-08-03

Utveckling

Avkastningsdiagram
Carnegie Indienfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 418,04 1,62
1 vecka 407,41 4,27
1 månad 414,97 2,37
3 månader 384,09 10,61
6 månader 420,88 0,94
Årsskiftet 355,40 19,53
1 år 278,12 52,75
3 år 197,90 114,67
5 år 278,68 52,44
10 år 147,90 187,24

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 23,12%
Kostnad 5    
Avkastning 4    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 4,71
Aktier 95,29
Ränta>1år
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat, dock ej OTC, och konto i kreditinstitut. Placering på konto hos kreditinstitut får uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar. Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats.

Fondinformation

Fondbolag Carnegie
Fondens startdatum 2004-09-01
Legalt säte SE
PPM kod 505586
ISIN SE0001209834
Fondförmögenhet 2127,42 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,20%
Norman-
belopp
18 474
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 5
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Kotak Mahindra Bank Ltd 6,50%
Eicher Motors Ltd 6,34%
Cummins India Ltd 5,82%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5,41%
Bharti Infratel Ltd 5,27%
Motherson Sumi Systems Ltd 5,00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 4,90%
UltraTech Cement Ltd 4,85%
Housing Development Finance Corp Ltd 4,83%
Axis Bank Ltd 4,42%

3 största branscher

Finans 24,77%
Konsument, cyklisk 22,24%
Sjukvård 15,15%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.