Swedbank och Sparbankerna 2015-10-10 | 20:01 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Carnegie Indienfond -0,60 381,22 Indien 2015-10-09

Utveckling

Avkastningsdiagram
Carnegie Indienfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 383,52 -0,60
1 vecka
1 månad 374,12 1,90
3 månader 414,10 -7,94
6 månader 448,35 -14,97
Årsskiftet 355,40 7,26
1 år 311,54 22,37
3 år 225,49 69,06
5 år 298,32 27,79
10 år 159,35 139,23

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 22,76%
Kostnad 5    
Avkastning 3    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 3,46
Aktier 96,54
Ränta>1år
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat, dock ej OTC, och konto i kreditinstitut. Placering på konto hos kreditinstitut får uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar. Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats.

Fondinformation

Fondbolag Carnegie
Fondens startdatum 2004-09-01
Legalt säte SE
PPM kod 505586
ISIN SE0001209834
Fondförmögenhet 1937,65 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,20%
Norman-
belopp
18 474
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 5
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Cummins India Ltd 7,26%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 5,82%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5,82%
Eicher Motors Ltd 5,77%
Asian Paints Ltd 5,72%
Housing Development Finance Corp Ltd 5,05%
Colgate-Palmolive (India) Ltd 4,84%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4,66%
Amara Raja Batteries Ltd 4,59%
Lupin Ltd 4,55%

3 största branscher

Finans 25,34%
Sjukvård 16,77%
Konsument, cyklisk 15,41%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.