Swedbank och Sparbankerna 2014-12-22 | 22:57 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Carnegie Indienfond 1,85 354,30 Indien 2014-12-22

Utveckling

Avkastningsdiagram
Carnegie Indienfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 347,86 1,85
1 vecka 345,71 2,49
1 månad 351,02 0,94
3 månader 318,95 11,09
6 månader 267,23 32,58
Årsskiftet 206,62 71,48
1 år 209,29 69,29
3 år 199,44 77,65
5 år 247,26 43,30
10 år 105,50 235,82

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 22,33%
Kostnad 5    
Avkastning 3    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 3,84
Aktier 96,16
Ränta>1år
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden erbjuder en långsiktig kapitalförvaltning med inriktning på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i regionen. Fonden använder sig av S&P CNX 500 somjämförelseindex. Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj. Förvaltningsstrategin innebär låg omsättning av fondens tillgångar. Handel med derivatinstrument får endast användas i syfte att effektivisera fondens förvaltning.

Fondinformation

Fondbolag Carnegie
Fondens startdatum 2004-08-30
Legalt säte SE
PPM kod 505586
ISIN SE0001209834
Fondförmögenhet 1670,72 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,20%
Norman-
belopp
18 416
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 5
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

ICICI Bank Ltd 6,56%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5,39%
Asian Paints Ltd 4,74%
Motherson Sumi Systems Ltd 4,57%
Cummins India Ltd 4,48%
Tata Motors Ltd 4,38%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 4,25%
Eicher Motors Ltd 4,15%
Tech Mahindra Ltd 4,02%
Bosch Ltd 3,97%

3 största branscher

Finans 27,73%
Konsument, cyklisk 23,70%
Teknik 11,90%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.