2016-08-30 22:45:43 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Bevis

Uppdatera
   +/-    % Namn  Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.