2019-09-21 18:22:32 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Aktieindexobligationer

Välj
  Uppdatera
Namn  KöpRta SäljRta SenastRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
SWEO701D        102,40              18:30
SWEO701E        120,00              18:30
SWEO702C        98,50  100,90            18:30
SWEO702D        102,10              18:30
SWEO702E        120,70              18:30
SWEO703A        105,20              18:30
SWEO703B        111,00  113,30            18:30
SWEO703C        99,70              18:30
SWEO703D        102,10              18:30
SWEO703E        119,40              18:30
SWEO703F        110,50              18:30
SWEO704A        105,50              18:30
SWEO704B        120,80              18:30
SWEO705A        106,90  109,30            18:30
SWEO705B        112,40              18:30
SWEO705C        107,40  109,80            18:30
SWEO705D        106,40              18:30
SWEO705E        103,30              18:30
SWEO705F        124,20              18:30
SWEO707A        109,00  112,00            18:30
SWEO707B        108,30              18:30
SWEO707C        107,70  110,10            18:30
SWEO707D        139,20              18:30
SWEO707E        102,20              18:30
SWEO707F        122,10              18:30
SWEO708A        112,20    117,40  117,40  117,40  445 000    18:30
SWEO708B        102,30  104,60            18:30
SWEO708C        102,90  105,20            18:30
SWEO708D        115,60              18:30
SWEO710A        106,00              18:30
SWEO710B        109,90              18:30
SWEO710C        120,00              18:30
SWEO710D        124,20  126,60            18:30
SWEO710E        99,40              18:30
SWEO711A        106,10  108,40            18:30
SWEO711B        108,40              18:30
SWEO711C        115,20    115,20  115,20  115,20  10 000    18:30
SWEO711D        119,10              18:30
SWEO711E        99,20              18:30
SWEO711F        105,80  108,10  105,80  105,80  105,80  10 000    18:30
SWEO712        101,40              18:30
SWEO713A        102,00  104,40            18:30
SWEO713B        103,90              18:30
SWEO713C        104,90              18:30
SWEO713D        113,10              18:30
SWEO713E        100,00              18:30
SWEO713F        104,70              18:30
SWEO714A        99,50  101,80            18:30
SWEO714B        101,60  103,90            18:30
SWEO714C        102,60              18:30
SWEO715A        98,30  100,70            18:30
SWEO715B        100,40  102,80            18:30
SWEO715C        97,50  99,80            18:30
SWEO715D        101,50              18:30
SWEO715E        100,30              18:30
SWEO715F        105,50              18:30
SWEO716A        99,90              18:30
SWEO716B        109,10              18:30
SWEO717A        98,30  100,60            18:30
SWEO717B        103,50  105,90            18:30
SWEO717C        103,00              18:30
SWEO717D        101,30              18:30
SWEO717F        111,80              18:30
SWEO717G        106,00              18:30
SWEO718A        98,60  100,90            18:30
SWEO718B        106,80  109,20            18:30
SWEO718C        110,50              18:30
SWEO719A        98,40  100,70            18:30
SWEO719B        101,50  103,90            18:30
SWEO719C        100,40  102,70            18:30
SWEO719D        105,20              18:30
SWEO719E        104,60              18:30
SWEO719F        97,60              18:30
SWEO719G        104,30              18:30
SWEO720A        100,70  103,00            18:30
SWEO720B        103,40  105,80            18:30
SWEO720C        99,50              18:30
SWEO720D        108,20              18:30
SWEO722A        103,30              18:30
SWEO722B        105,00              18:30
SWEO722C        99,60  101,90            18:30
SWEO722D        110,00              18:30
SWEO722E        103,50              18:30
SWEO723A        102,40              18:30
SWEO723B        105,20              18:30
SWEO723C        100,10  102,50            18:30
SWEO723D        108,90              18:30
SWEO724A        114,50              18:30
SWEO724B        108,20              18:30
SWEO724C        98,50  100,90            18:30
SWEO724D        104,50              18:30
SWEO724E        113,70              18:30
SWEO725A        114,70  117,00            18:30
SWEO725B        107,70  110,10            18:30
SWEO725C        98,90  101,30            18:30
SWEO725D        110,10              18:30
SWEO727A        97,60  100,00            18:30
SWEO727B        109,00              18:30
SWEO727C        100,80  103,20            18:30
SWEO727D        109,80              18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.