2019-06-26 08:48:12 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Aktieindexobligationer

Välj
  Uppdatera
Namn  KöpRta SäljRta SenastRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
SWEO700D                      08:00
SWEO700E                      08:00
SWEO700F                      08:00
SWEO700G                      08:00
SWEO701A                      08:00
SWEO701B                      08:00
SWEO701C                      08:00
SWEO701D                      08:00
SWEO701E                      08:00
SWEO702A                      08:00
SWEO702B                      08:00
SWEO702C                      08:00
SWEO702D                      08:00
SWEO702E                      08:00
SWEO703A                      08:00
SWEO703B                      08:00
SWEO703C                      08:00
SWEO703D                      08:00
SWEO703E                      08:00
SWEO703F                      08:00
SWEO704A                      08:00
SWEO704B                      08:00
SWEO705A                      08:00
SWEO705B                      08:00
SWEO705C                      08:00
SWEO705D                      08:00
SWEO705E                      08:00
SWEO705F                      08:00
SWEO707A                      08:00
SWEO707B                      08:00
SWEO707C                      08:00
SWEO707D                      08:00
SWEO707E                      08:00
SWEO707F                      08:00
SWEO708A                      08:00
SWEO708B                      08:00
SWEO708C                      08:00
SWEO708D                      08:00
SWEO710A                      08:00
SWEO710B                      08:00
SWEO710C                      08:00
SWEO710D                      08:00
SWEO710E                      08:00
SWEO711A                      08:00
SWEO711B                      08:00
SWEO711C                      08:00
SWEO711D                      08:00
SWEO711E                      08:00
SWEO711F                      08:00
SWEO712                      08:00
SWEO713A                      08:00
SWEO713B                      08:00
SWEO713C                      08:00
SWEO713D                      08:00
SWEO713E                      08:00
SWEO713F                      08:00
SWEO714A                      08:00
SWEO714B                      08:00
SWEO714C                      08:00
SWEO715A                      08:00
SWEO715B                      08:00
SWEO715C                      08:00
SWEO715D                      08:00
SWEO715E                      08:00
SWEO715F                      08:00
SWEO716A                      08:00
SWEO716B                      08:00
SWEO717A                      08:00
SWEO717B                      08:00
SWEO717C                      08:00
SWEO717D                      08:00
SWEO717F                      08:00
SWEO717G                      08:00
SWEO718A                      08:00
SWEO718B                      08:00
SWEO718C                      08:00
SWEO719A                      08:00
SWEO719B                      08:00
SWEO719C                      08:00
SWEO719D                      08:00
SWEO719E                      08:00
SWEO719F                      08:00
SWEO719G                      08:00
SWEO720A                      08:00
SWEO720B                      08:00
SWEO720C                      08:00
SWEO720D                      08:00
SWEO722A                      08:00
SWEO722B                      08:00
SWEO722C                      08:00
SWEO722D                      08:00
SWEO722E                      08:00
SWEO723A                      08:00
SWEO723B                      08:00
SWEO723C                      08:00
SWEO723D                      08:00
SWEO724A                      08:00
SWEO724B                      08:00
SWEO724C                      08:00
SWEO724D                      08:00
Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.