2019-11-19 09:57:45 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Aktieindexobligationer

Välj
  Uppdatera
Namn  KöpRta SäljRta SenastRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
SWEO703C        102,80              09:41
SWEO703D        102,80              09:38
SWEO703E        122,60              09:38
SWEO703F        115,30              09:39
SWEO704A        105,50              09:38
SWEO704B        122,20              09:42
SWEO705D        110,60              09:42
SWEO705E        103,70              09:38
SWEO705F        127,30              09:38
SWEO707A        110,31              09:00
SWEO707B        109,92              09:00
SWEO707C        107,81  109,90            09:00
SWEO707D        139,91              09:36
SWEO707E        102,50              09:28
SWEO707F        125,10              09:42
SWEO708A        111,80              09:09
SWEO708B        102,40  104,80            09:00
SWEO708C        105,30  107,70            09:00
SWEO708D        117,20              09:38
SWEO710A        108,60              09:02
SWEO710B                      09:00
SWEO710C        132,50              09:42
SWEO710D        123,10  145,00            09:22
SWEO710E        99,80              09:15
SWEO711A        109,60  112,00            09:10
SWEO711B        112,80              09:39
SWEO711C        126,20              09:40
SWEO711D        117,10              09:37
SWEO711E        100,00              09:42
SWEO711F        108,00  110,30            09:42
SWEO712        101,90              09:30
SWEO713A        105,10  107,40            09:00
SWEO713B        106,60              09:30
SWEO713C        108,60              09:39
SWEO713D        113,70              09:37
SWEO713E        99,60              09:27
SWEO713F        104,50              09:34
SWEO714A        101,90  104,30            09:32
SWEO714B        104,00  106,40            09:40
SWEO714C        105,30              09:41
SWEO715A        99,50  101,80            09:30
SWEO715B                      09:00
SWEO715C        97,40              09:00
SWEO715D        103,50              09:42
SWEO715E        101,40              09:28
SWEO715F        108,80    108,90  108,90  108,90  100 000    09:38
SWEO716A                      09:00
SWEO716B                      09:00
SWEO717A        99,50  101,80            09:42
SWEO717B        106,90  109,30            09:42
SWEO717C        104,60              09:39
SWEO717D        103,20              09:42
SWEO717F        111,80              09:37
SWEO717G        110,50              09:40
SWEO718A        99,80  102,20            09:42
SWEO718B        110,20  112,60            09:41
SWEO718C        114,30              09:39
SWEO719A        99,50  101,80            09:36
SWEO719B        105,60  108,00            09:42
SWEO719C        103,40  105,80            09:34
SWEO719D        106,90              09:40
SWEO719E        107,00              09:39
SWEO719F        96,90              09:13
SWEO719G        104,20              09:34
SWEO720A        103,60  105,70            09:29
SWEO720B        108,80  111,10            09:42
SWEO720C        101,20              09:34
SWEO720D        111,40              09:39
SWEO722A        107,10    107,00  107,00  107,00  100 000    09:42
SWEO722B        109,10              09:42
SWEO722C        101,10  103,50            09:32
SWEO722D        113,20              09:32
SWEO722E        104,20              09:40
SWEO723A        107,40              09:40
SWEO723B        109,40              09:33
SWEO723C        100,60              09:34
SWEO723D        111,80              09:32
SWEO724A        121,40              09:40
SWEO724B        112,60              09:40
SWEO724C        100,30  102,60            09:41
SWEO724D        105,70              09:32
SWEO724E        117,20              09:39
SWEO725A        123,60              09:42
SWEO725B        112,70  115,00            09:42
SWEO725C        101,20  103,60            09:40
SWEO725D        112,70              09:42
SWEO727A        98,80  101,20            09:28
SWEO727B        113,70              09:42
SWEO727C        104,00  106,40            09:42
SWEO727D        112,70              09:42
SWEO728A        99,20  101,60            09:02
SWEO728B        107,60  110,00            09:41
SWEO728C        96,90              09:32
SWEO728D        116,50              09:41
SWEO729B        109,70  112,00            09:42
SWEO729C        100,10  102,40            09:37
SWEO729D        113,00              09:38
SWEO729E        126,50              09:39
SWEO732A        107,50              09:31
SWEO732B        98,90              09:28
Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.