2019-03-25 21:58:50 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Aktieindexobligationer

Välj
  Uppdatera
Namn  KöpRta SäljRta SenastRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
SWHO-180FR                      05:47
ABACEU20D SWE        97,70              18:30
ABACGLO20C2 SWE                      18:30
ABACSVE19L SWE                      18:30
ABASIEN9E SWE        106,50              18:30
ABEFSTG19J SWE        112,10              18:30
ABEURALP9D SWE        118,00              18:30
ABKONS19I SWE        193,30              18:30
ABSVEB19L SWE        102,10              18:30
ABTOMX19J SWE        122,00              18:30
ABTOMX19K SWE        117,90              18:30
ABTOMX19L SWE        115,70              18:30
ABTOMX20A SWE        116,20              18:30
ABTOMX20B SWE        112,10              18:30
ABTOMX20C SWE        110,90              18:30
ABTSVE19D SWE        111,40              18:30
SBWHY02                      17:37
SPSJ 134                      18:30
SPSJ 135                      18:30
SPSJ 136                      18:30
SPSO 2                      18:30
SWB15                      07:53
SWBHY06                      17:37
SWBHY08                      17:37
SWBHY09                      17:37
SWEB008        41,30              18:30
SWEB026B        118,50              18:30
SWEB028        113,70              18:30
SWEB033A        114,60              18:30
SWEB034        109,40              18:30
SWEB039A        122,00              18:30
SWEB043A        129,80              18:30
SWEB045B        116,10              18:30
SWEB048        114,80              18:30
SWEB050B        119,60              18:30
SWEB054        116,40              18:30
SWEB055B        117,90              18:30
SWEB056        59,50              18:30
SWEB059B        112,70              18:30
SWEB060        130,40              18:30
SWEB064B        118,20              18:30
SWEB068        108,40              18:30
SWEB069        98,20  102,00            18:30
SWEB073        89,20              18:30
SWEB074        97,30              18:30
SWEB075B        114,10              18:30
SWEB076        104,90              18:30
SWEB078        124,10              18:30
SWEB079B        109,10              18:30
SWEB080        93,70              18:30
SWEB081        103,30              18:30
SWEB087B        103,50              18:30
SWEB088        102,00              18:30
SWEB091B        102,80              18:30
SWEB092        93,60              18:30
SWEB093        99,60              18:30
SWEB097        100,30              18:30
SWEB099B        95,30              18:30
SWEB104B        94,90              18:30
SWEB105        87,20              18:30
SWEB109B        91,10              18:30
SWEB111        75,20              18:30
SWEB112        105,00              18:30
SWEB113B        94,20    94,30  94,30  94,30  40 000    18:30
SWEB115        99,30              18:30
SWEB117        72,40              18:30
SWEB118        103,80              18:30
SWEB120        101,80              18:30
SWEB121B        98,30              18:30
SWEB125        69,00              18:30
SWEB126B        92,80              18:30
SWEB127        100,40              18:30
SWEB128        96,90              18:30
SWEB130B        93,10              18:30
SWEB132        102,10              18:30
SWEB133        89,30              18:30
SWEB135        104,20              18:30
SWEB137B        100,00              18:30
SWEB138        93,10              18:30
SWEB139        104,00              18:30
SWEB140A        72,50              18:30
SWEB140B        98,30              18:30
SWEB141        100,90              18:30
SWEB143        100,50              18:30
SWEB144A        75,90              18:30
SWEB144B        104,10              18:30
SWEB145        99,70              18:30
SWEB146                      18:30
SWEB147        104,60              18:30
SWEB148A        72,20              18:30
SWEB148B        94,30              18:30
SWEB151        82,40              18:30
SWEB154                      18:30
SWEB155A        98,20              18:30
SWEB155B        97,90              18:30
SWEB156        93,20              18:30
SWEB157        101,20              18:30
SWEB160        98,50              18:30
SWEB161        92,80              18:30
SWEB162        96,40              18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.