2019-09-21 18:24:59 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank Hypotek 20 FRN $index.Nms

 
Namn   % KöpRta SäljRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
Swedbank Hypotek 20 FRN $index.Nms                      05:44

Information

Förfallodatum  2020-05-12

Kursdiagram

 
 Swedbank Hypotek 20 FRN
Swedbank Hypotek 20 FRN
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.