2019-09-22 02:45:28 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SWEB091B Sverige Airbag 220124 SWEB091B

 
Namn   % KöpRta SäljRta Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWEB091B Sverige Airbag 220124 SWEB091B        106,50              18:30

Information

Förfallodatum  2022-01-24

Kursdiagram

 
 SWEB091B Sverige Airbag 220124 SWEB091B
SWEB091B Sverige Airbag 220124
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.