2019-09-21 18:22:28 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64    100,60  102,90            18:30

Information

Börskod SWEO SVE64
ISIN-kod SE0006537247
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 120 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2015-04-09
Slutdag 2021-04-13
Återbetalningsdag 2021-04-26
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2020-04-13
Slutdatum 2021-04-13
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64
SPAX Sverige MAX 64
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.