2019-08-17 18:18:29 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58    108,80  110,30            18:30

Information

Börskod SWEO SVE58
ISIN-kod SE0006260766
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 140 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2015-01-14
Slutdag 2021-01-12
Återbetalningsdag 2021-01-25
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2020-01-12
Slutdatum 2021-01-12
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58
SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.