2019-09-21 18:24:48 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56    127,20              18:30

Information

Börskod SWEO SVE56
ISIN-kod SE0006260584
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 142 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-12-03
Slutdag 2020-12-01
Återbetalningsdag 2020-12-14
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2019-12-01
Slutdatum 2020-12-01
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56
SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.