2019-08-18 14:07:51 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54    115,50              18:30

Information

Börskod SWEO SVE54
ISIN-kod SE0006260394
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 154 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-11-05
Slutdag 2020-11-03
Återbetalningsdag 2020-11-16
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2019-11-03
Slutdatum 2020-11-03
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54
SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.