2019-09-21 18:26:12 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53    104,90  107,30            18:30

Information

Börskod SWEO SVE53
ISIN-kod SE0006260386
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 37 %
Emissionskurs 100 %
Startdag 2014-11-05
Slutdag 2020-11-03
Återbetalningsdag 2020-11-16
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2019-11-03
Slutdatum 2020-11-03
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53
SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.