2019-08-17 18:19:02 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52    138,60  141,00  138,50  138,50  138,50  30 000    18:30

Information

Börskod SWEO SVE52
ISIN-kod SE0005993888
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 162 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-10-08
Slutdag 2019-10-08
Återbetalningsdag 2019-10-21
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-10-08
Slutdatum 2019-10-08
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52
SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.