2019-09-21 18:27:25 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51    113,00  115,30            18:30

Information

Börskod SWEO SVE51
ISIN-kod SE0005993870
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 57 %
Emissionskurs 102 %
Startdag 2014-10-08
Slutdag 2019-10-08
Återbetalningsdag 2019-10-21
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-10-08
Slutdatum 2019-10-08
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51
SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.