2019-06-24 14:36:00 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49    111,20  113,60            14:10

Information

Börskod SWEO SVE49
ISIN-kod SE0005993771
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 59 %
Emissionskurs 102 %
Startdag 2014-09-03
Slutdag 2019-09-03
Återbetalningsdag 2019-09-16
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-09-03
Slutdatum 2019-09-03
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49
SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.