2019-06-19 21:58:44 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47    115,40  117,80            18:30

Information

Börskod SWEO SVE47
ISIN-kod SE0005993581
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 61 %
Emissionskurs 102 %
Startdag 2014-08-13
Slutdag 2019-08-13
Återbetalningsdag 2019-08-26
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-08-13
Slutdatum 2019-08-13
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47
SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.