2019-06-19 21:59:34 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45    110,60  113,00            18:30

Information

Börskod SWEO SVE45
ISIN-kod SE0005796893
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 67 %
Emissionskurs 102 %
Startdag 2014-06-24
Slutdag 2019-07-02
Återbetalningsdag 2019-07-15
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-07-02
Slutdatum 2019-07-02
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45
SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.