2019-09-21 18:27:18 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01    97,60  100,00            18:30

Information

Börskod SWEO OB01
ISIN-kod SE0006537056
Region Global
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 104 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2015-03-05
Slutdag 2020-03-09
Återbetalningsdag 2020-03-23
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2019-03-09
Slutdatum 2020-03-09
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01
SPAX Oljebolag MAX
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.