2019-06-26 14:50:33 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37    106,90  109,30            14:13

Information

Börskod SWEO INF37
ISIN-kod SE0005993623
Region Global
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 40 %
Emissionskurs 100 %
Startdag 2014-08-14
Slutdag 2019-08-13
Återbetalningsdag 2019-08-26
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-08-13
Slutdatum 2019-08-13
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37
SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.