2019-08-18 14:07:17 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14    212,00              18:30

Information

Börskod SWEO GLOB14
ISIN-kod SE0006260600
Region Global
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 132 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-12-04
Slutdag 2020-12-01
Återbetalningsdag 2020-12-14
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2019-12-01
Slutdatum 2020-12-01
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14
SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.