2019-09-21 03:40:58 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35    107,90  110,30            18:30

Information

Börskod SWEO EU35
ISIN-kod SE0005993904
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 113 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-10-08
Slutdag 2019-10-08
Återbetalningsdag 2019-10-21
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-10-08
Slutdatum 2019-10-08
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35
SPAX Europa MAX 35 AIO 671F
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.