2019-09-21 18:23:36 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34    101,40  103,80            18:30

Information

Börskod SWEO EU34
ISIN-kod SE0005993896
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 41 %
Emissionskurs 102 %
Startdag 2014-10-08
Slutdag 2019-10-08
Återbetalningsdag 2019-10-21
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-10-08
Slutdatum 2019-10-08
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34
SPAX Europa MAX 34 AIO 671E
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.