2019-06-26 14:55:21 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33                  14:13

Information

Börskod SWEO EU33
ISIN-kod SE0005993805
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 119 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-09-03
Slutdag 2019-09-03
Återbetalningsdag 2019-09-16
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-09-03
Slutdatum 2019-09-03
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33
SPAX Europa MAX 33 AIO 670D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.