2019-06-16 15:40:52 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31    107,00  109,30            18:30

Information

Börskod SWEO EU31
ISIN-kod SE0005993615
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 122 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-08-13
Slutdag 2019-08-13
Återbetalningsdag 2019-08-26
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-08-13
Slutdatum 2019-08-13
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31
SPAX Europa MAX 31 AIO 668D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.