2019-06-16 15:42:19 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28    98,20  100,50            18:30

Information

Börskod SWEO EU28
ISIN-kod SE0005796919
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 48 %
Emissionskurs 101 %
Startdag 2014-06-24
Slutdag 2019-07-02
Återbetalningsdag 2019-07-15
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-07-02
Slutdatum 2019-07-02
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28
SPAX Europa MAX 28 AIO 667D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.