2019-06-16 15:38:15 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Europa MAX 27 AIO 665D

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Europa MAX 27 AIO 665D                  06:44

Information

Börskod
ISIN-kod SE0005796737
Region Europa
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 139 %
Emissionskurs 110 %
Startdag 2014-06-04
Slutdag 2019-06-04
Återbetalningsdag 2019-06-18
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-06-04
Slutdatum 2019-06-04
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Europa MAX 27 AIO 665D
SPAX Europa MAX 27 AIO 665D
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.