2019-06-16 15:43:08 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G

  Uppdatera
Namn   % Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Belopp Tid
SWED SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G                  06:44

Information

Börskod
ISIN-kod SE0005796760
Region Asien
Tillgångsslag Aktie
Deltagandegrad 55 %
Emissionskurs 100 %
Startdag 2014-06-05
Slutdag 2019-06-04
Återbetalningsdag 2019-06-18
Lägsta återbetalningskurs 100 %

Mätperiod för slutvärde

Startdatum 2018-06-04
Slutdatum 2019-06-04
Frekvens Månatlig
Ladda ned kurshistorik i Excel

Kursdiagram

 
 SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G
SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G
 
Välj diagramtyp
Intervall
Jämför med index
Valfritt intervall  - 
 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.