2016-07-26 04:28:06 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPEC

Aktuell kurs:
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod  Köp Sälj Tid 
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.