2019-07-21 05:34:30 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Europa
    SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     101,70  104,00            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     107,70  110,10            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     99,40  101,70            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     102,10  104,40            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     101,30  103,60            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     107,70  110,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     115,40  117,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48     143,20  145,60            18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     111,00  113,40            18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50     133,50  135,90            18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     112,90  115,30            18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     141,10  143,50            18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     103,60  106,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     124,80              18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     101,70  104,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     118,40              18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     102,00  104,40  102,00  102,00  102,00  155 000    18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58   -4,12  114,40  116,80  114,00  114,00  114,00  50 000    18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     98,60  100,90            18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     102,60  105,00            18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     98,50  100,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     100,80  103,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     97,90  100,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     99,30  101,70            18:30
     Global
    SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11     135,90  138,20            18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     233,10              18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     124,00  126,30            18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14     215,10              18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37     107,81              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 38 AIO 668F SWEO INF38     130,41              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 39 AIO 670E SWEO INF39     99,92              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 40 AIO 670F SWEO INF40     125,11              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 41 AIO 671G SWEO INF41     112,51              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 42 AIO 671H SWEO INF42     138,31              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 43 AIO 672C SWEO INF43     125,81              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     123,70              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45   -1,27  124,10  126,40  124,00  124,00  124,00  50 000    18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     120,30              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47     118,70              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,40  99,80            18:30
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01     97,80  100,20            18:30
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02     97,50  99,90            18:30
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     108,50              18:30
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     117,20              18:30
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.