2016-10-27 05:00:18 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     107,40  109,40            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     118,40  120,40            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     99,40  101,40            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     100,60  102,60            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     99,20  101,20            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     100,40  102,40            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     99,10  101,10            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     100,10  102,10            18:30
     Asien
    SPAX Asien PLUS AIO 583H SWEO ASI27     108,90  110,70            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 583I SWEO ASI28     105,90  107,70            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 583J SWEO ASI29     112,50  114,40            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 589F SWEO ASI30     109,10  110,90            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 589G SWEO ASI31     105,80  107,60            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 589H SWEO ASI32     111,30  113,10            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 595F SWEO ASI33     112,30  114,20            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 595G SWEO ASI34     113,30  115,20            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 595H SWEO ASI35     126,90  128,90            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 599G SWEO ASI36     109,00  111,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 599H SWEO ASI37     105,50  107,50            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 599I SWEO ASI38     111,60  113,60            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 602G SWEO ASI39     109,40  111,40            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 602H SWEO ASI40     106,50  108,50            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 602I SWEO ASI41     113,80  115,80            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     101,60  103,60            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     106,00  108,00            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     103,20  105,20            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     112,20  114,20            18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     100,60  102,60            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     105,00  107,10            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,40  101,40            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     101,00  103,00            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     99,90  101,90            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     100,80  102,80            18:30
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11     101,20  103,20            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     100,60  102,60            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     100,30  102,30            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     101,10  103,10            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,60  101,60            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,20  101,20            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     99,00  101,00  99,00  99,00  99,00  40 000    18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,00  101,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,90  101,90            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     101,00  103,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     100,20  102,20            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     101,70  103,70            18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     98,90  100,90            18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     99,50  101,50            18:30
          SPAX Etik BAS AIO 588A SWEO ETI05     137,80  139,80            18:30
          SPAX Etik MAX AIO 588B SWEO ETI06     163,40  165,50            18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     101,00  103,00            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     105,40  107,40            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     101,10  103,10            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     104,80  106,80            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     102,50  104,50            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     108,10  109,10            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     101,50  103,00            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     105,50  107,00  105,60  105,60  105,60  100 000    18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     102,40  103,90            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     108,10  109,60            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     117,80  119,80            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     144,30  146,30            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     113,50  115,50            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     136,20  138,20            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     115,80  117,80            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     140,40  148,20            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     114,92  116,90            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     135,70  137,70            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     114,10  116,10            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10   -0,98  129,90  131,90  130,80  130,80  130,80  50 000    18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11   -1,10  116,80  118,80  116,90  116,90  116,90  50 000    18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     136,80  138,80            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     110,60  112,60            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     124,90  126,90            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     111,00  113,00            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     127,00  129,00            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     110,50  112,50            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     127,70  129,70            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     106,10  108,10            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     117,00  119,00            18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     106,10  108,10            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     106,20  108,20            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     117,70  120,70            18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     102,80  104,80            18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     115,90  117,90            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     101,60  103,60            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     103,50  105,50            18:30
          SPAX Kupong Sv Bolag AIO 663A SWEO SVBOL1     100,60  102,70            18:30
          SPAX Lidköping BAS AIO 613A SWEO SVE10     135,20  137,20            18:30
          SPAX Lidköping MAX AIO 613B SWEO SVE11     168,70  170,80            18:30
          SPAX Sverige Kupong BAS AIO 630 SWEO SVE12     103,20  105,40            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 631F SWEO SVE13     119,54  122,00            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 631G SWEO SVE14     168,28  172,28            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 637C SWEO SVE15   -0,48  124,70  126,70  124,70  124,70  124,70  100 000    18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 637D SWEO SVE16     168,90  171,00            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 641D SWEO SVE17     122,50  124,50            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 641E SWEO SVE18     161,80  163,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 642C SWEO SVE19     118,20  120,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 642D SWEO SVE20     155,50  157,50            18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.