2016-05-24 09:52:56 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     99,20  101,20            09:00
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,20  100,20            09:00
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     99,00  101,00            09:00
          SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     101,10  103,10            09:22
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     105,50  107,50            09:34
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     98,70  100,70            09:00
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     99,70  101,70            09:00
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     98,20  100,20            09:00
     Asien
    SPAX Asien BAS AIO 568K SWEO ASI10     99,50  101,00            09:00
          SPAX Asien MAX AIO 568L SWEO ASI11     99,50  101,30            09:00
          SPAX Asien PLUS AIO 571J SWEO ASI12     111,00  112,80            09:00
          SPAX Asien BAS AIO 571K SWEO ASI13     99,50  101,30            09:00
          SPAX Asien MAX AIO 571L SWEO ASI14     99,50  101,30            09:00
          SPAX Asien PLUS AIO 576G SWEO ASI15     108,20  110,00            09:35
          SPAX Asien BAS AIO 576H SWEO ASI16     100,20  101,90            09:37
          SPAX Asien MAX AIO 576I SWEO ASI17     100,50  102,20            09:31
          SPAX Asien PLUS AIO 579H SWEO ASI21     105,80  107,70            09:00
          SPAX Asien BAS AIO 579I SWEO ASI22     99,70  101,60            09:32
          SPAX Asien MAX AIO 579J SWEO ASI23     100,40  102,30            09:35
          SPAX Asien PLUS AIO 580H SWEO ASI24     108,10  110,00            09:29
          SPAX Asien BAS AIO 580I SWEO ASI25     104,90  106,80            09:36
          SPAX Asien MAX AIO 580J SWEO ASI26     110,80  112,80            09:33
          SPAX Asien PLUS AIO 583H SWEO ASI27     107,30  109,20            09:35
          SPAX Asien BAS AIO 583I SWEO ASI28     103,00  105,00            09:32
          SPAX Asien MAX AIO 583J SWEO ASI29     107,20  109,20            09:36
          SPAX Asien PLUS AIO 589F SWEO ASI30     106,70  108,60            09:34
          SPAX Asien BAS AIO 589G SWEO ASI31     101,80  103,80            09:32
          SPAX Asien MAX AIO 589H SWEO ASI32     104,70  106,80            09:34
          SPAX Asien PLUS AIO 595F SWEO ASI33     110,50  112,40            09:32
          SPAX Asien BAS AIO 595G SWEO ASI34     109,70  111,80            09:34
          SPAX Asien MAX AIO 595H SWEO ASI35     120,40  122,50            09:36
          SPAX Asien PLUS AIO 599G SWEO ASI36     107,10  109,00            09:33
          SPAX Asien BAS AIO 599H SWEO ASI37     101,20  103,20            09:32
          SPAX Asien MAX AIO 599I SWEO ASI38     103,50  105,50            09:36
          SPAX Asien PLUS AIO 602G SWEO ASI39     107,10  109,10            09:33
          SPAX Asien BAS AIO 602H SWEO ASI40     101,90  103,90            09:37
          SPAX Asien MAX AIO 602I SWEO ASI41     105,10  107,20            09:37
          SPAX Asien PLUS AIO 568J SWEO ASI9     111,00  112,50            09:00
          SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     99,80  101,80            09:00
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     99,60  101,60            09:00
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11     99,80  101,80            09:00
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     100,10  102,10            09:00
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     100,00  102,00            09:00
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     100,40  102,40            09:00
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     102,80  104,80            09:36
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     100,30  102,30            09:00
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     105,30  107,30            09:24
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     98,30  100,70            09:00
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     100,10  103,20            09:00
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,10  101,20            09:00
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     99,70  101,70            09:00
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     99,40  101,40            09:00
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     98,80  100,80            09:00
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,00  101,00            09:00
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     98,70  100,70            09:00
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     98,80  100,80            09:37
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     98,70  100,70            09:00
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     98,70  100,70            09:00
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,00  101,00            09:00
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     99,80  101,80            09:00
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     98,30  100,30            09:00
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     99,10  101,10            09:25
          SPAX Etik BAS AIO 588A SWEO ETI05     133,00  136,10            09:34
          SPAX Etik MAX AIO 588B SWEO ETI06     155,20  158,80            09:37
          SPAX Svensk Etik BAS AIO 609A SWEO ETI07     147,01  149,00            09:04
          SPAX Svensk Etik MAX AIO 609B SWEO ETI08     176,50  178,50            09:00
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     99,80  101,80            09:15
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     103,80  105,80            09:31
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     100,10  102,10            09:36
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     103,30  105,30            09:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     101,10  103,10            09:29
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     105,90  106,90            09:31
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     100,20  101,70            09:29
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     103,80  105,30            09:36
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     100,90  102,40            09:24
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     105,90  107,40            09:31
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     119,60  121,60            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     132,20  134,20            09:36
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     117,70  119,70            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     139,30  141,30            09:36
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     110,00  112,00            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     124,20  126,20            09:37
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     111,60  113,60            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     129,30  131,30            09:36
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     111,20  113,20            09:33
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     130,20  132,20            09:37
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     106,80  108,80            09:36
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     149,40  151,40            09:37
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     119,70  121,70            09:35
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21   0,09  105,90  107,90  105,80  105,80  105,80  100 000    09:31
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     106,80  108,80            09:35
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     120,40  123,40  119,80  119,80  119,80  100 000    09:37
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     103,60  105,60            09:37
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     119,80  121,80            09:37
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     115,80  117,80            09:32
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     142,40  144,40            09:36
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     117,40  119,40            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     145,30  147,30            09:36
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     116,20  118,20            09:36
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     138,80  140,80            09:37
Föregående | 1 | 2 | 3 | 4 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.