2019-11-19 02:12:01 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Europa
    SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     107,60  110,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     141,00              18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     106,10  108,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56   0,28  139,80    141,10  141,10  141,10  78 000    18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     105,70  108,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     127,30              18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     100,70  103,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     110,00              18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     102,20  104,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     110,30  112,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     99,30  101,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     103,30  105,70  103,70  103,70  103,70  400 000    18:30
     Global
    SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11     140,80              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     251,00              18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     126,00              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14     224,40              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     123,51              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45     125,92              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     121,28              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47     119,61              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,50  99,90            18:30
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01     97,60  99,90            18:30
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02     97,50  99,90            18:30
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     109,80              18:30
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     119,30              18:30
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.