2019-01-22 16:38:15 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     98,80  101,30            16:15
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     98,80  101,30            16:15
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     98,80  101,30            16:15
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     98,80  101,30            16:15
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,60  101,10            16:15
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     98,60  101,10            16:15
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     110,40  113,70            16:15
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     125,90  129,20            16:15
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     107,90  110,00            16:15
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     124,20  126,30            16:15
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     100,50              16:15
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     103,10              16:15
     Europa
    SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     98,80  100,90            16:15
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     99,60  102,30            16:15
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     98,70  101,40            16:15
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     98,90  101,60            16:15
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     99,90  102,00            16:15
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     102,40  104,50            16:15
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     98,70  100,80            16:15
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     99,40  101,90            16:15
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     99,50  101,60            16:15
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     102,00  104,70            16:15
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     122,92  126,90            16:15
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     154,80              16:15
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     113,60  116,20            16:15
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     134,41  136,80            16:15
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     108,31  112,30            16:15
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     113,61  117,30            16:15
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     136,62  138,90            16:15
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     99,00  101,10            16:15
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     99,10  101,20            16:15
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43     105,90  108,40            16:15
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44     121,90              16:15
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45     108,40  112,50            16:15
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46     121,60  124,20            16:15
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     113,20  115,80            16:15
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48     137,50  140,20            16:15
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     107,90  110,50            16:15
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50     124,90              16:15
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     109,70  112,10            16:15
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     130,50              16:15
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     101,50  105,60            16:15
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     116,80              16:15
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     99,90  102,50            16:15
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     111,00              16:15
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     100,80  102,90  100,60  100,60  100,60  50 000    16:15
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     109,10              16:15
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     97,90  100,50            16:15
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     101,20              16:15
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     98,50  102,60            16:15
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     101,30              16:15
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     97,50              16:15
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     98,80  101,40            16:15
     Global
    SPAX Energieffektiv BAS AIO 659G SWEO EFFE1     108,30  111,00            16:15
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 659H SWEO EFFE2     121,30  123,90            16:15
          SPAX Energieffektiv BAS AIO 662G SWEO EFFE3     106,00              16:15
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 662H SWEO EFFE4     117,00              16:15
          SPAX Global BAS AIO 662E SWEO GLOB7     110,40  114,30            16:15
          SPAX Global MAX AIO 662F SWEO GLOB8     129,00  133,10            16:15
          SPAX Global BAS 9 AIO 664G SWEO GLOB9     107,00  111,10            16:15
          SPAX Global MAX 10 AIO 664H SWEO GLOB10     123,80  126,40            16:15
          SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11   0,60  117,70  120,10  118,00  118,00  118,00  2 000    16:15
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     169,90              16:15
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     111,20              16:15
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14     158,20              16:15
          SPAX Vatten BAS AIO 658G SWEO H2O11     121,90              16:15
          SPAX Vatten MAX AIO 658H SWEO H2O12     154,30              16:15
          SPAX infrastruktur Bas31 AIO664I SWEO INF31     110,10              16:15
          SPAX infrastruktur MAX32 AIO664J SWEO INF32     132,50  135,10            16:15
          SPAX Infrastrukt BAS 33 AIO 665E SWEO INF33     108,10              16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 34 AIO 665F SWEO INF34     128,60  130,70            16:15
          SPAX Infrastrukt BAS 35 AIO 667F SWEO INF35     106,20  108,10            16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 36 AIO 667G SWEO INF36     123,60  125,60            16:15
          SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37     104,00  106,40            16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 38 AIO 668F SWEO INF38   2,31  119,20  121,20  119,70  119,70  119,70  58 000    16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 39 AIO 670E SWEO INF39     98,50              16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 40 AIO 670F SWEO INF40     112,70              16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 41 AIO 671G SWEO INF41     106,60              16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 42 AIO 671H SWEO INF42     123,10  124,70            16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 43 AIO 672C SWEO INF43     112,60              16:15
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     110,20  112,10  108,70  108,70  108,70  15 000    16:15
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45     112,10              16:15
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     110,10              16:15
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47     107,70              16:15
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,40              16:15
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01     99,10  99,60            16:15
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02   0,10  98,70    98,80  98,80  98,80  115 000    16:15
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     102,90              16:15
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     106,50              16:15
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.