2016-08-29 09:05:26 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10                   06:52
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11                   06:52
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12                   06:52
          SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3                   06:52
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4                   06:52
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7                   06:52
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8                   06:52
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9                   06:52
     Asien
    SPAX Asien PLUS AIO 579H SWEO ASI21                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 579I SWEO ASI22                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 579J SWEO ASI23                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 580H SWEO ASI24                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 580I SWEO ASI25                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 580J SWEO ASI26                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 583H SWEO ASI27                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 583I SWEO ASI28                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 583J SWEO ASI29                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 589F SWEO ASI30                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 589G SWEO ASI31                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 589H SWEO ASI32                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 595F SWEO ASI33                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 595G SWEO ASI34                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 595H SWEO ASI35                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 599G SWEO ASI36                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 599H SWEO ASI37                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 599I SWEO ASI38                   06:52
          SPAX Asien PLUS AIO 602G SWEO ASI39                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 602H SWEO ASI40                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 602I SWEO ASI41                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1                   06:52
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10                   06:52
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4                   06:52
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8                   06:52
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9                   06:52
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10                   06:52
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2                   06:52
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3                   06:52
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4                   06:52
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5                   06:52
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7                   06:52
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8                   06:52
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9                   06:52
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1                   06:52
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2                   06:52
          SPAX Etik BAS AIO 588A SWEO ETI05                   06:52
          SPAX Etik MAX AIO 588B SWEO ETI06                   06:52
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26                   06:52
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27                   06:52
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28                   06:52
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29                   06:52
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30                   06:52
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31                   06:52
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32                   06:52
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33                   06:52
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34                   06:52
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35                   06:52
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19                   06:52
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20                   06:52
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23                   06:52
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24                   06:52
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25                   06:52
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3                   06:52
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7                   06:52
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8                   06:52
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9                   06:52
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1                   06:52
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2                   06:52
          SPAX Kupong Sv Bolag AIO 663A SWEO SVBOL1                   06:52
          SPAX Lidköping BAS AIO 613A SWEO SVE10                   06:52
          SPAX Lidköping MAX AIO 613B SWEO SVE11                   06:52
          SPAX Sverige Kupong BAS AIO 630 SWEO SVE12                   06:52
          SPAX Sverige BAS AIO 631F SWEO SVE13                   06:52
          SPAX Sverige MAX AIO 631G SWEO SVE14                   06:52
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.