2017-06-28 03:45:40 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     105,50  107,60            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     114,20  116,30            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     99,00  101,10            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     99,60  101,70            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     98,90  101,00            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     99,50  101,60            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,70  100,80            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     99,20  101,30            18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     107,70              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     119,70              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     107,60              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     124,40              18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     103,30              18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     112,40              18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,20  100,60            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     102,40  104,30            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     99,20  101,10            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     101,00  102,90            18:30
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11   2,63  101,40  103,30  101,40  101,40  101,40  50 000    18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     99,80  101,70            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     99,50  101,40            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14   0,30  99,10  101,00  99,10  99,10  99,10  27 000    18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,40  101,40            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,50  101,40            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,20  101,20            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,20  101,20            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,30  101,30            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,70  101,70            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     100,10  102,10            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     100,10  102,10            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     100,60  102,60            18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     100,00  102,00            18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     102,00  104,00            18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     103,70  105,80            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     113,90  116,00            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     103,60  105,70            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     111,90  113,90            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     106,40  108,50            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     118,30  120,30            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     104,00  106,00            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     112,90  114,80            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     105,40  107,30            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     117,20  119,20            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     132,70  137,50  132,60  132,60  132,60  75 000    18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     179,70  187,45            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     126,60  131,78            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     169,00  177,15            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     128,10  133,92            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6   -0,61  170,56  180,56  170,56  170,56  170,56  55 000    18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     127,10  132,77            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     163,90              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     127,00              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     155,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     131,00              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     166,20              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     122,10              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     149,30              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     121,80              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     151,60              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     120,90              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     152,40              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     113,70              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     134,80              18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     108,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     113,40              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     136,50              18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     107,70              18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25   -1,23  136,30    136,80  136,80  136,80  10 000    18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     105,90  107,90            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     110,40  112,40            18:30
          SPAX Sverige Kupong BAS AIO 630 SWEO SVE12     102,40  104,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 648D SWEO SVE25     122,30  124,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 648E SWEO SVE26     161,20  163,10            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 649B SWEO SVE27     123,50  125,50            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 649C SWEO SVE28     157,80  159,90            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 650D SWEO SVE29     124,10  126,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 650E SWEO SVE30     164,80  167,00            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 652C SWEO SVE31     118,20  120,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 652D SWEO SVE32     151,30  153,50            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 656C SWEO SVE33     117,10  119,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 656D SWEO SVE34     152,40  154,60            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 658C SWEO SVE35     115,40  117,50            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 658D SWEO SVE36     153,50  155,60  153,50  153,50  153,50  50 000    18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 659C SWEO SVE37     108,10  110,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 659D SWEO SVE38     129,30  131,50            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 662C SWEO SVE39     106,10  108,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 662D SWEO SVE40     125,80  128,00            18:30
          SPAX Sverige BAS 41 AIO 664C SWEO SVE41     105,70  107,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 42 AIO 664D SWEO SVE42     127,90  130,10            18:30
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43     107,90  110,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44     128,00  131,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45     111,00  113,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46     128,10  130,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     113,50  116,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48   -0,64  138,70  141,40  139,80  139,80  139,80  30 000    18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     111,00  113,60            18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50   -1,04  133,90  136,60  133,80  133,80  133,80  50 000    18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     113,20  115,90            18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     142,50  145,20            18:30
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.