2016-07-28 00:55:19 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     100,20  102,20            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     99,00  101,00            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12   0,00  99,90  101,90  99,80  99,80  99,80  10 000    18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     105,70  107,70            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     115,00  117,00            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     99,30  101,30            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     100,50  102,50            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     99,00  101,00            18:30
     Asien
    SPAX Asien PLUS AIO 576G SWEO ASI15     108,40  110,30            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 576H SWEO ASI16     101,10  102,60            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 576I SWEO ASI17     102,10  103,50            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 579H SWEO ASI21     106,50  108,30            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 579I SWEO ASI22     101,00  102,70            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 579J SWEO ASI23     102,70  104,40            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 580H SWEO ASI24     108,90  110,80            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 580I SWEO ASI25     106,50  108,50            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 580J SWEO ASI26     113,90  115,90            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 583H SWEO ASI27     108,10  110,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 583I SWEO ASI28     104,80  106,80            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 583J SWEO ASI29     110,90  112,90            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 589F SWEO ASI30     108,10  110,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 589G SWEO ASI31     104,30  106,30            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 589H SWEO ASI32     109,30  111,40            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 595F SWEO ASI33     112,10  114,10            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 595G SWEO ASI34     113,20  115,20            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 595H SWEO ASI35     126,90  129,00            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 599G SWEO ASI36     108,30  110,30            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 599H SWEO ASI37     104,10  106,20            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 599I SWEO ASI38     109,10  111,30            18:30
          SPAX Asien PLUS AIO 602G SWEO ASI39     108,80  110,80            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 602H SWEO ASI40     105,40  107,40            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 602I SWEO ASI41     111,70  113,80            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     101,90  103,90            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     101,20  103,20            18:30
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11     101,60  103,60            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     101,50  103,50            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     101,30  103,30            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14   2,36  101,90  103,90  103,90  103,90  101,90  14 000    18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     106,90  108,90            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     102,80  104,80            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     111,30  113,30            18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     100,40  102,40            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     104,70  106,70            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,70  101,70            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     101,50  103,50            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     100,60  102,60            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,70  101,70            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     103,60  105,60            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     100,50  102,50            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,70  101,70            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     98,91  100,90            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,10  101,10            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     100,50  102,50            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     102,70  104,70            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     101,00  103,00            18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     98,50  100,50            18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     98,70  100,70            18:30
          SPAX Etik BAS AIO 588A SWEO ETI05     136,70  138,80            18:30
          SPAX Etik MAX AIO 588B SWEO ETI06     161,40  163,40            18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     100,90  102,90            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     105,40  107,40            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     101,10  103,10            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     104,80  106,80            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     102,30  104,30            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     107,80  108,80            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     101,30  102,80            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     105,30  106,80            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     102,10  103,60            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     107,70  109,20            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     119,70  121,70            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     134,70  136,70            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     119,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     142,40              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     110,90  112,90            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     125,80  127,80            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     113,30  115,30            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     132,50  134,50  132,60  132,60  132,60  90 000    18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     112,90              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     133,60              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     108,60  110,60            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     149,20  151,20            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     123,10  125,10            18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     107,20  109,20            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     108,60  110,60            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     123,80  126,80            18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     104,10  106,10            18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     121,50  123,50            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     115,60  117,60            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     141,60  143,60            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     117,50  119,50            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     145,10  147,10            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     117,00  119,00            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     140,60  142,60            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     116,50  118,50            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     101,60  103,60            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     103,40  105,40            18:30
          SPAX Kupong Sv Bolag AIO 663A SWEO SVBOL1       103,50  101,50  101,50  101,50  500 000    18:30
          SPAX Lidköping BAS AIO 613A SWEO SVE10                   18:30
          SPAX Lidköping MAX AIO 613B SWEO SVE11                   18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.