2019-05-19 13:33:33 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Asien
    SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     102,20              18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     108,10              18:30
     Europa
    SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     100,00  102,10            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     103,30  105,40            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     99,40  101,50            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     100,10  102,20            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     102,10  104,20            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     107,90  110,00            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     99,80  101,90            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     102,10  104,20            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     101,60  103,70            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     107,40  109,50            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     99,00  101,10            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     99,10  101,20            18:30
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43     107,50  110,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44     126,80              18:30
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45     111,10  113,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46     127,60  130,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     115,50  118,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48     143,90  146,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     111,40  114,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50     134,20  137,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     113,60  116,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     141,70  144,80            18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     105,40  107,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54   1,01  129,60  132,20  130,10  130,10  130,10  50 000    18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     102,60  105,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     122,70  125,40            18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     103,70  105,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     118,30  120,90            18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     99,50  102,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     105,40  108,10            18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     99,40  102,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     103,00  105,60            18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     98,60  101,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     101,00  103,60            18:30
     Global
    SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11     131,70  134,00            18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     216,70  219,70            18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     120,70  123,30            18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14     201,10  203,20            18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 33 AIO 665E SWEO INF33     111,80  113,90            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 34 AIO 665F SWEO INF34     138,60  140,70            18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 35 AIO 667F SWEO INF35     109,60  111,70            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 36 AIO 667G SWEO INF36     134,40              18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37     107,10  109,70            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 38 AIO 668F SWEO INF38     129,60  132,10            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 39 AIO 670E SWEO INF39     99,20  101,80            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 40 AIO 670F SWEO INF40     124,30              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 41 AIO 671G SWEO INF41     111,80              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 42 AIO 671H SWEO INF42     138,10  139,80            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 43 AIO 672C SWEO INF43     115,10  117,20            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     123,20  125,70            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45     124,00              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     120,10              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47     118,40              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,60  100,20            18:30
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01   0,61  99,40  102,00  99,60  99,60  99,60  40 000    18:30
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02   0,20  99,00  101,10  99,10  99,10  99,10  50 000    18:30
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     107,70              18:30
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     115,00              18:30
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.