2019-09-21 03:38:58 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Europa
    SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     101,40  103,80            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     107,90  110,30            18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     113,00  115,30            18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     141,00  143,40            18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     104,90  107,30            18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     129,50              18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     103,60  106,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     127,20              18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     103,70  106,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     120,00              18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     99,40  101,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     105,40  107,80            18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     99,90  102,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     104,10  106,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     98,40  100,80            18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     100,60  102,90            18:30
     Global
    SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11     141,40              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     252,90  255,40            18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     126,70              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14     226,60              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 41 AIO 671G SWEO INF41     113,20              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 42 AIO 671H SWEO INF42     138,80              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 43 AIO 672C SWEO INF43     125,10              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     122,00  124,30            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45     123,20              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     118,70              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47   -0,34  117,00    117,00  117,00  117,00  45 000    18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,50  99,90            18:30
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01     97,60  100,00            18:30
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02     97,60  99,90            18:30
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     109,70              18:30
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     119,20              18:30
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.