2017-03-24 22:43:42 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     108,20  110,20            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     120,20  122,20            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     99,20  101,20            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     100,30  102,30            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     99,10  101,10            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     100,20  102,20            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,80  100,80            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     99,60  101,60            18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     110,40              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     104,00              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     114,90              18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     98,92              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     99,30  101,40            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10                   18:30
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     99,90  102,00            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13   0,30  99,50  101,60  99,50  99,50  99,50  187 000    18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     99,20  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,40  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,10  101,10            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,10  101,10            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     99,10  101,10            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,10  101,10            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,70  101,70            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     100,50  102,50            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     100,00  102,00            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     101,30  103,30            18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     100,30  102,30            18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     103,00  105,00            18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     102,80  104,90            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     111,80  113,90            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28       104,80  102,80  102,80  102,80  250 000    18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     110,20  112,20            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     105,10  107,20            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     115,50  116,70            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     103,10  105,00            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     111,00  112,90            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     104,20  106,10            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     114,70  116,60            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     126,10  128,10            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     163,50  165,50            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     120,60  122,60            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     153,50  155,50            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     122,50  127,13            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     156,90  164,17            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     121,60  123,60            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     150,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     120,80  123,00            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10   1,28  143,20  145,40  142,90  143,20  142,90  250 000    18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     124,10  126,30            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     152,10  154,30            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     116,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     137,40              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     116,50    116,50  116,50  116,50  25 000    18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     139,70              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     115,70  117,90            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18   0,79  140,40  142,60  140,10  140,10  140,10  25 000    18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     110,10  112,30            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     126,60  128,80            18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     107,20  109,40            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     109,90  112,10            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     127,70  130,70            18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     104,60  106,80            18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     124,10  126,30            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     104,70  106,70            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2   0,09  108,50  110,50  108,60  108,60  108,60  30 000    18:30
          SPAX Kupong Sv Bolag AIO 663A SWEO SVBOL1     99,80  102,00            18:30
          SPAX Lidköping BAS AIO 613A SWEO SVE10     135,60  137,80            18:30
          SPAX Lidköping MAX AIO 613B SWEO SVE11     169,30  171,60            18:30
          SPAX Sverige Kupong BAS AIO 630 SWEO SVE12     101,90  104,10            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 637C SWEO SVE15     127,40  129,60            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 637D SWEO SVE16     176,50  178,60            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 641D SWEO SVE17     124,80  126,90            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 641E SWEO SVE18     168,80  170,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 642C SWEO SVE19     120,10  122,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 642D SWEO SVE20     161,90  164,00            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 645C SWEO SVE21   0,09  113,70  115,80  113,70  113,70  113,70  50 000    18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 645D SWEO SVE22     148,10  149,70            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 647D SWEO SVE23     116,50  118,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 647E SWEO SVE24     152,20  153,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 648D SWEO SVE25     120,60  122,60            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 648E SWEO SVE26     156,70  158,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 649B SWEO SVE27     121,10  123,20            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 649C SWEO SVE28     152,40  154,40            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 650D SWEO SVE29     121,40  123,40            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 650E SWEO SVE30     157,90  159,90            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 652C SWEO SVE31     115,30  117,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 652D SWEO SVE32     143,60  145,70            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 656C SWEO SVE33     114,10  116,20  114,20  114,20  114,20  30 000    18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 656D SWEO SVE34     143,80  145,90            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 658C SWEO SVE35     111,80  113,90            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 658D SWEO SVE36   0,28  142,20  144,30  142,10  142,10  142,10  25 000    18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 659C SWEO SVE37     105,00  107,10            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 659D SWEO SVE38     119,80  121,90            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 662C SWEO SVE39     103,30  105,50            18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.