2019-03-25 21:57:51 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,80  101,30            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     98,80  101,30            18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     109,20              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     127,60              18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     101,70              18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     106,30              18:30
     Europa
    SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     99,40  101,50            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     101,60  103,70            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     99,30  101,40            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     99,00  101,10            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     101,30  103,40            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     105,70  107,80            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     99,10  101,20            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     100,40  102,90            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     100,50  102,60            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     104,60  107,30            18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     110,01  112,10            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22   -0,09  115,72  117,80  115,70  115,72  115,70  60 000    18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     140,31  142,30            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     99,10  101,20            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     99,20  101,30            18:30
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43     106,70  109,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44   -0,72  124,20    124,30  124,30  124,30  100 000    18:30
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45     109,50  112,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46     124,10  126,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     114,00  116,70            18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48     139,60  142,20            18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     109,40  112,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50     128,80              18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     111,10  113,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52   0,37  134,80    134,70  134,70  134,70  45 000    18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     102,90  105,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     120,10  133,00            18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     100,90  103,50            18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     115,20              18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     101,90  104,00            18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     112,40              18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     98,50  101,10            18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     102,60              18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     98,80  101,40            18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     101,70              18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     97,90              18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     99,60              18:30
     Global
    SPAX Energieffektiv BAS AIO 662G SWEO EFFE3     106,00              18:30
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 662H SWEO EFFE4     116,70              18:30
          SPAX Global BAS AIO 662E SWEO GLOB7     111,30  113,80            18:30
          SPAX Global MAX AIO 662F SWEO GLOB8     131,20  135,30            18:30
          SPAX Global BAS 9 AIO 664G SWEO GLOB9     108,00  112,10            18:30
          SPAX Global MAX 10 AIO 664H SWEO GLOB10     126,50  129,10            18:30
          SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11     123,00              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12     187,00              18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13     114,70              18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14   -0,79  174,70    174,80  174,80  174,80  25 000    18:30
          SPAX infrastruktur Bas31 AIO664I SWEO INF31     111,50              18:30
          SPAX infrastruktur MAX32 AIO664J SWEO INF32     136,40  138,60            18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 33 AIO 665E SWEO INF33     110,20  112,30            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 34 AIO 665F SWEO INF34     133,80  135,70            18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 35 AIO 667F SWEO INF35     107,70  109,80            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 36 AIO 667G SWEO INF36     128,80  131,10            18:30
          SPAX Infrastrukt BAS 37 AIO 668E SWEO INF37     105,70  108,20            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 38 AIO 668F SWEO INF38     124,70  127,00            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 39 AIO 670E SWEO INF39     98,90              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 40 AIO 670F SWEO INF40     118,20              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 41 AIO 671G SWEO INF41     109,00  111,50            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 42 AIO 671H SWEO INF42   -2,03  130,50  132,00  130,30  130,50  130,30  89 000    18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 43 AIO 672C SWEO INF43     115,10  117,20            18:30
          SPAX Infrastrukt MAX44 AIO 673C SWEO INF44     116,10              18:30
          SPAX Infrastrukt MAX 45 AIO 674C SWEO INF45     118,30              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 46 SWEO INF46     114,50              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 47 SWEO INF47     112,80              18:30
          SPAX Infrastruktur MAX 48 SWEO INF48     97,50              18:30
          SPAX Oljebolag MAX SWEO OB01     100,70  101,30            18:30
          SPAX Oljebolag MAX 2 SWEO OB02     99,80              18:30
          SPAX We Effect 1 AIO 669A SWEO WEEFF1     106,20              18:30
          SPAX We Effect 2 AIO 669B SWEO WEEFF2     112,30              18:30
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.