2018-04-21 01:56:26 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3                   18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4                   18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7                   18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8                   18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9                   18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10                   18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11                   18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12                   18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3                   18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4                   18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6                   18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5                   18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6                   18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7                   18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8                   18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9                   18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10                   18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1                   18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2                   18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26                   18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27                   18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28                   18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29                   18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30                   18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31                   18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32                   18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33                   18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34                   18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35                   18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     127,64              18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     169,98              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     129,98              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     173,82              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     128,04              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     145,52              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20                   18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21                   18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22                   18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23                   18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24                   18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25                   18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1                   18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2                   18:30
          SPAX Sverige BAS 41 AIO 664C SWEO SVE41                   18:30
          SPAX Sverige MAX 42 AIO 664D SWEO SVE42                   18:30
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43                   18:30
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44                   18:30
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45                   18:30
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46                   18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47                   18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48                   18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49                   18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50                   18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51                   18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52                   18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53                   18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54                   18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55                   18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56                   18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57                   18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58                   18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59                   18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60                   18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61                   18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62                   18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63                   18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64   -0,21      96,50  96,50  96,50  200 000    18:30
     Global
    SPAX Asien Ryssland BAS AIO 653A SWEO AR01                   18:30
          SPAX Asien Ryssland MAX AIO 653B SWEO AR02                   18:30
          SPAX Energieffektiv BAS AIO 659G SWEO EFFE1                   18:30
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 659H SWEO EFFE2                   18:30
          SPAX Energieffektiv BAS AIO 662G SWEO EFFE3                   18:30
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 662H SWEO EFFE4                   18:30
          SPAX Global BAS AIO 662E SWEO GLOB7                   18:30
          SPAX Global MAX AIO 662F SWEO GLOB8                   18:30
          SPAX Global BAS 9 AIO 664G SWEO GLOB9                   18:30
          SPAX Global MAX 10 AIO 664H SWEO GLOB10                   18:30
          SPAX Konsumtion BAS 11 AIO 672F SWEO GLOB11                   18:30
          SPAX Konsumtion MAX 12 AIO 672G SWEO GLOB12                   18:30
          SPAX Konsumtion BAS 13 AIO 673F SWEO GLOB13                   18:30
          SPAX Konsumtion MAX 14 AIO 673G SWEO GLOB14                   18:30
          SPAX Vatten BAS AIO 651A SWEO H2O5                   18:30
          SPAX Vatten MAX AIO 651B SWEO H2O6                   18:30
          SPAX Vatten BAS AIO 652E SWEO H2O7                   18:30
          SPAX Vatten MAX AIO 652F SWEO H2O8                   18:30
          SPAX Vatten BAS AIO 656G SWEO H2O9                   18:30
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.