2017-04-30 05:18:53 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     106,70  108,80            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     117,00  119,10            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     98,80  100,90            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     99,50  101,60            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     98,70  100,80            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     99,30  100,00            18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,60  100,70            18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     99,20  101,30            18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     104,50              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     112,50              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     104,60              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     116,30              18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     101,10  103,10            18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6                   18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,02  101,10            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     99,60  101,70            18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9   0,00  99,10  101,20  99,10  99,10  99,10  50 000    18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     99,60  100,00            18:30
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11     99,60  101,70            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     99,80  101,90  99,40  99,40  99,40  180 000    18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     99,50  101,60            18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     99,20  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,40  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,30  101,30            18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     99,10  101,10            18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,10  101,10            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,50  101,50            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     100,00  102,00            18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     99,80  101,80            18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     100,70  102,70            18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     101,00  103,00            18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     104,20  106,20            18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     103,40  105,50            18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27     113,40  115,40            18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     103,50  105,50            18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     111,60  113,60            18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     106,00  108,00            18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     117,40  119,50            18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     103,70  105,60            18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     112,30  114,30            18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     105,10  107,00            18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     116,60  118,50            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     130,30  131,00            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     173,40  175,40            18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     124,10  126,20            18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     162,50  164,60            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     126,10  131,06            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     165,70  173,72            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     124,90  127,00            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     158,00              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     124,20  126,10            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     150,00  152,20            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     128,00              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     160,10  162,50            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     119,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     144,00              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     119,30              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     146,20              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     118,50  120,70            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     147,10  149,30            18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     112,00  114,20            18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     131,20  133,40            18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     107,80              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     112,00              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23   0,07  133,00  136,00  133,50  133,50  133,50  100 000    18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     106,30  108,50            18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     130,80  133,00            18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     105,60  107,60            18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     110,00  112,00            18:30
          SPAX Kupong Sv Bolag AIO 663A SWEO SVBOL1     99,70  102,00            18:30
          SPAX Sverige Kupong BAS AIO 630 SWEO SVE12     101,80  104,30            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 637C SWEO SVE15     128,00  130,00            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 637D SWEO SVE16     177,80  179,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 641D SWEO SVE17     125,20  127,30            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 641E SWEO SVE18     170,00  172,10            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 642C SWEO SVE19     120,60  122,50            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 642D SWEO SVE20     163,10  165,10            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 645C SWEO SVE21     114,10  116,10            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 645D SWEO SVE22     149,00  150,70            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 647D SWEO SVE23     117,00  118,70            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 647E SWEO SVE24     153,70  155,40            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 648D SWEO SVE25     121,93  123,90            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 648E SWEO SVE26     160,28  162,20            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 649B SWEO SVE27     122,80  124,90            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 649C SWEO SVE28     156,50  158,60            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 650D SWEO SVE29     123,60  125,70            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 650E SWEO SVE30     163,40  165,60            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 652C SWEO SVE31     117,70  119,80            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 652D SWEO SVE32     149,80  152,00            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 656C SWEO SVE33     116,40  118,60            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 656D SWEO SVE34     150,60  152,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 658C SWEO SVE35     114,50  116,70            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 658D SWEO SVE36   1,34  151,10  153,30  151,20  151,20  151,20  35 000    18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 659C SWEO SVE37     107,40  109,50            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 659D SWEO SVE38     127,60  129,80            18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 662C SWEO SVE39     105,70  107,80            18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 662D SWEO SVE40     124,20  126,40            18:30
          SPAX Sverige BAS 41 AIO 664C SWEO SVE41     105,20  107,30            18:30
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.