2016-06-29 18:22:00 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     99,30  101,30            14:16
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     98,40  100,40            14:16
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     99,00  101,00            14:16
          SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     102,40  104,40            08:54
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     107,70  109,70            08:54
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     98,80  100,80            14:16
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     99,50  101,50            14:16
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     98,60  100,60            14:16
     Asien
    SPAX Asien PLUS AIO 571J SWEO ASI12     111,00  112,80            08:54
          SPAX Asien BAS AIO 571K SWEO ASI13     99,50  101,30            08:54
          SPAX Asien MAX AIO 571L SWEO ASI14     99,50  101,30            08:54
          SPAX Asien PLUS AIO 576G SWEO ASI15     108,30  110,10            08:54
          SPAX Asien BAS AIO 576H SWEO ASI16     100,70  102,00            09:59
          SPAX Asien MAX AIO 576I SWEO ASI17     101,10  102,50            11:21
          SPAX Asien PLUS AIO 579H SWEO ASI21     106,30  108,00            08:54
          SPAX Asien BAS AIO 579I SWEO ASI22     100,30  102,10            11:21
          SPAX Asien MAX AIO 579J SWEO ASI23     101,30  103,10            09:59
          SPAX Asien PLUS AIO 580H SWEO ASI24     108,20  110,10            09:13
          SPAX Asien BAS AIO 580I SWEO ASI25     105,20  107,10            11:21
          SPAX Asien MAX AIO 580J SWEO ASI26     111,40  113,40            09:59
          SPAX Asien PLUS AIO 583H SWEO ASI27     107,50  109,40            09:16
          SPAX Asien BAS AIO 583I SWEO ASI28     103,40  105,40            09:41
          SPAX Asien MAX AIO 583J SWEO ASI29     108,00  110,00            11:20
          SPAX Asien PLUS AIO 589F SWEO ASI30     107,20  109,10            09:16
          SPAX Asien BAS AIO 589G SWEO ASI31     102,50  104,50            09:18
          SPAX Asien MAX AIO 589H SWEO ASI32     105,80  107,80            11:21
          SPAX Asien PLUS AIO 595F SWEO ASI33     110,70  112,60            09:18
          SPAX Asien BAS AIO 595G SWEO ASI34     110,20  112,30            12:30
          SPAX Asien MAX AIO 595H SWEO ASI35     121,40  123,50            11:20
          SPAX Asien PLUS AIO 599G SWEO ASI36     107,20  109,20            11:20
          SPAX Asien BAS AIO 599H SWEO ASI37     101,60  103,60            09:18
          SPAX Asien MAX AIO 599I SWEO ASI38     104,20  106,30            11:21
          SPAX Asien PLUS AIO 602G SWEO ASI39     107,60  109,50            09:16
          SPAX Asien BAS AIO 602H SWEO ASI40     102,50  104,50            12:30
          SPAX Asien MAX AIO 602I SWEO ASI41     105,90  108,00            11:21
          SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     100,50  102,50            08:54
          SPAX Asia Tillväx MAX10 AIO 673A SWEO ASIEN10     100,20  102,20  100,20  100,20  100,20  100 000    15:44
          SPAX Asia Tillvä MAX 11 AIO 674A SWEO ASIEN11     100,40  102,40            15:44
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     100,60  102,60            15:44
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13   0,20  100,50  102,50  100,50  100,50  100,50  100 000    15:44
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     100,80  102,80            12:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     103,80  105,80            12:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     101,10  103,10            08:54
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     106,80  108,80            12:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     99,50  101,50            15:44
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     102,20  104,20            15:45
          SPAX Asia Tillväx MAX 7 AIO 667A SWEO ASIEN7     99,30  101,30            15:44
          SPAX Asiatisk Tillv MAX8 AIO671A SWEO ASIEN8     100,20  102,20            15:44
          SPAX Asiatisk Tillv MAX9 AIO672A SWEO ASIEN9     99,70  101,70            14:46
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,20  101,20            08:54
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     101,00  103,00            08:54
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,50  101,50            08:54
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     98,90  100,90            08:54
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,00  101,00            08:54
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     98,90  100,90            12:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     98,90  100,90            08:54
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,60  101,60            08:54
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     100,70  102,70            12:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     99,80  101,80            08:54
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     98,30  100,30            08:54
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     98,40  100,40            08:54
          SPAX Etik BAS AIO 588A SWEO ETI05     132,80  134,80            16:11
          SPAX Etik MAX AIO 588B SWEO ETI06     154,80  156,90            16:13
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     99,90  101,90            14:46
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27   -2,01  102,60  104,60  102,50  102,50  102,50  50 000    16:10
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     99,90  101,90            12:33
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     102,20  104,20            16:12
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     101,00  103,00            16:11
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     104,50  105,50            16:10
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     100,30  101,80            16:11
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     102,80  104,30            16:12
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     100,80  102,30            14:43
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     104,50  106,00            16:11
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     114,70  116,70            16:14
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     126,60  128,60            16:14
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     114,60  116,60            16:11
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     132,70  134,70            16:14
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     106,80  108,80            16:14
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     117,10  119,10            16:12
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     109,80  111,80            16:11
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     124,60  126,60            16:12
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     109,50  111,50            16:11
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     125,50  127,50            16:14
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     106,00  108,00            16:11
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     137,30  139,30            16:14
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     117,10  119,10            16:14
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     105,90  107,90  105,50  105,50  105,50  50 000    16:06
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     105,90  107,90            16:11
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     117,50  120,50            16:13
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     102,60  104,60            15:51
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     115,30  117,30            16:11
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     111,60  113,60            16:12
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     131,50  133,50            16:14
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     113,30  115,30            16:11
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     134,80  136,80            16:14
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     113,00  115,00            16:14
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     131,60  133,60            16:13
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     112,40  114,40            16:14
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     100,30  102,30            16:12
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     101,30  103,30            15:54
Föregående | 1 | 2 | 3 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.