2018-01-20 19:29:26 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Swedbank SPAX

Tillgångsslag: Region: Likviddag: Återbetalningsdag: Emissionskurs: Aktuell kurs:
Aktiva index
  Uppdatera
Namn+VPC-kod  Börskod   %   Köp  Sälj  Senast  Högst Lägst Volym Belopp  Tid 
Aktie
  Afrika
    SPAX Afrika BAS AIO 656K SWEO AFRI3     112,80              18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 656L SWEO AFRI4     131,00              18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 660A SWEO AFRI7     99,60              18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 660B SWEO AFRI8     101,80              18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 659K SWEO AFRI9     99,70              18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 659L SWEO AFRI10     101,90              18:30
          SPAX Afrika BAS AIO 662L SWEO AFRI11     99,10              18:30
          SPAX Afrika MAX AIO 662M SWEO AFRI12     100,80              18:30
     Asien
    SPAX Asiatisk Tillväxt BAS AIO 6 SWEO ASIEN1     117,80              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO 6 SWEO ASIEN2     141,80              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv BAS3 AIO664K SWEO ASIEN3     114,70              18:30
          SPAX Asiatisk Tillv MAX4 AIO664L SWEO ASIEN4     145,00              18:30
          SPAX Asia Tillväx BAS 5 AIO 665G SWEO ASIEN5     108,20              18:30
          SPAX Asia Tillväx MAX 6 AIO 665H SWEO ASIEN6     126,00              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 12 SWEO ASIEN12     106,20              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 13 SWEO ASIEN13     103,10              18:30
          SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 14 SWEO ASIEN14     103,40              18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 641H SWEO PANA1     99,50              18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 641I SWEO PANA2     99,50              18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 642G SWEO PANA3     99,50              18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 642H SWEO PANA4     99,50              18:30
          SPAX Pan Asia FX BAS AIO 645G SWEO PANA5     99,30              18:30
          SPAX Pan Asia FX MAX AIO 645H SWEO PANA6     99,30              18:30
          SPAX Asien BAS AIO 647H SWEO PANA7     99,50              18:30
          SPAX Asien MAX AIO 647I SWEO PANA8     99,50              18:30
          SPAX Asien BAS AIO 648H SWEO PANA9     100,40              18:30
          SPAX Asien MAX AIO 648I SWEO PANA10     101,20              18:30
     Europa
    SPAX Europ Banker BAS AIO 655A SWEO EBANK1     101,20              18:30
          SPAX Europ Banker MAX AIO 655B SWEO EBANK2     104,60              18:30
          SPAX Europa BAS 26 AIO 665C SWEO EU26     103,30              18:30
          SPAX Europa MAX 27 AIO 665D SWEO EU27   0,09  113,80    113,00  113,00  113,00  100 000    18:30
          SPAX Europa MAX 28 AIO 667D SWEO EU28     102,90              18:30
          SPAX Europa MAX 29 AIO 667E SWEO EU29     111,10              18:30
          SPAX Europa MAX 30 AIO 668C SWEO EU30     106,10              18:30
          SPAX Europa MAX 31 AIO 668D SWEO EU31     118,70              18:30
          SPAX Europa MAX 32 AIO 670C SWEO EU32     103,20              18:30
          SPAX Europa MAX 33 AIO 670D SWEO EU33     112,00              18:30
          SPAX Europa MAX 34 AIO 671E SWEO EU34     104,70              18:30
          SPAX Europa MAX 35 AIO 671F SWEO EU35     116,90              18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 642E SWEO EUV1     133,60              18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 642F SWEO EUV2     181,60              18:30
          SPAX Europa FX BAS AIO 645E SWEO EUV3     127,80              18:30
          SPAX Europa FX MAX AIO 645F SWEO EUV4     171,90              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 647F SWEO EUV5     130,80              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 647G SWEO EUV6     176,80              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 648F SWEO EUV7     129,20              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 648G SWEO EUV8     168,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 649D SWEO EUV9     129,60              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 649E SWEO EUV10     160,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 650F SWEO EUV11     134,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 650G SWEO EUV12     173,60              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 652G SWEO EUV13     125,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 652H SWEO EUV14     156,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 656I SWEO EUV15     124,90              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 656J SWEO EUV16     158,50              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 658I SWEO EUV17     123,90              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 658J SWEO EUV18     159,80              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 659I SWEO EUV19     115,50              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 659J SWEO EUV20     139,00              18:30
          SPAX Europa PLUS AIO 662I SWEO EUV21     108,80              18:30
          SPAX Europa BAS AIO 662J SWEO EUV22     115,30              18:30
          SPAX Europa MAX AIO 662K SWEO EUV23     141,10              18:30
          SPAX Europa BAS 24 AIO 664E SWEO EUV24     108,10              18:30
          SPAX Europa MAX 25 AIO 664F SWEO EUV25     139,20              18:30
          SPAX Kopparmyntet BAS AIO 666A SWEO KOMY1     106,00              18:30
          SPAX Kopparmyntet MAX AIO 666B SWEO KOMY2     110,60              18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 658C SWEO SVE35     113,50              18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 658D SWEO SVE36     147,40              18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 659C SWEO SVE37     107,90              18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 659D SWEO SVE38     128,50              18:30
          SPAX Sverige BAS AIO 662C SWEO SVE39     106,00              18:30
          SPAX Sverige MAX AIO 662D SWEO SVE40     125,00              18:30
          SPAX Sverige BAS 41 AIO 664C SWEO SVE41     105,50              18:30
          SPAX Sverige MAX 42 AIO 664D SWEO SVE42     127,30              18:30
          SPAX Sverige BAS 43 AIO 665A SWEO SVE43     106,60              18:30
          SPAX Sverige MAX 44 AIO 665B SWEO SVE44     124,20              18:30
          SPAX Sverige MAX 45 AIO 667B SWEO SVE45     109,40              18:30
          SPAX Sverige MAX 46 AIO 667C SWEO SVE46     124,30              18:30
          SPAX Sverige MAX 47 AIO 668A SWEO SVE47     115,50              18:30
          SPAX Sverige MAX 48 AIO 668B SWEO SVE48     144,10              18:30
          SPAX Sverige MAX 49 AIO 670A SWEO SVE49     109,40              18:30
          SPAX Sverige MAX 50 AIO 670B SWEO SVE50     129,90              18:30
          SPAX Sverige MAX 51 AIO 671C SWEO SVE51     112,00              18:30
          SPAX Sverige MAX 52 AIO 671D SWEO SVE52     139,20              18:30
          SPAX Sverige BAS 53 AIO 672D SWEO SVE53     101,80              18:30
          SPAX Sverige MAX 54 AIO 672E SWEO SVE54     120,90              18:30
          SPAX Sverige BAS 55 AIO 673D SWEO SVE55     100,50              18:30
          SPAX Sverige MAX 56 AIO 673E SWEO SVE56     117,60              18:30
          SPAX Sverige BAS 57 AIO 674D SWEO SVE57     100,60              18:30
          SPAX Sverige MAX 58 AIO 674E SWEO SVE58     113,30              18:30
          SPAX Sverige BAS 59 SWEO SVE59     97,10              18:30
          SPAX Sverige MAX 60 SWEO SVE60     101,30              18:30
          SPAX Sverige BAS 61 SWEO SVE61     98,40              18:30
          SPAX Sverige MAX 62 SWEO SVE62     102,10              18:30
          SPAX Sverige MAX 63 SWEO SVE63     96,60              18:30
          SPAX Sverige MAX 64 SWEO SVE64     97,50              18:30
     Global
    SPAX Asien Ryssland BAS AIO 653A SWEO AR01     106,40              18:30
          SPAX Asien Ryssland MAX AIO 653B SWEO AR02     115,80              18:30
          SPAX Energieffektiv BAS AIO 659G SWEO EFFE1     114,80              18:30
          SPAX Energieffektiv MAX AIO 659H SWEO EFFE2     136,60              18:30
Föregående | 1 | 2 | Nästa
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX Financial Information. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.